نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
روستا‌ها واحد‌های همگن اجتماعی، اقتصادی و طبیعی هستند که فعّالیّت‌شان عمدتاً در بخش کشاورزی است در حالی که در بخش‌های دیگر از جمله اشتغال غیررسمی ‌شبه کشاورزی نیز امکان توسعه و محرومیت زدایی از روستاها وجود دارد. توسعه روستایی و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فعّالیّت‌های اقتصادی فراموش شده می‌تواند زمینه احیای مجدد روستاها را فراهم آورد. از نمونه‌های توسعه روستایی می‌توان به رونق دوباره فعّالیّت اقتصادی کتیرا چینی اشاره کرد که در گذشته از جایگاه خاصی در روستاهای ایران برخوردار بوده ولی متأسّفانه این فعّالیّت اقتصادی به فراموشی سپرده شده است
هدف کلّی تحقیق: انجام یک پژوهش منظّم و همه جانبه در ارتباط با پدیده کتیرا چینی به عنوان یکی از مشاغل سنّتی مهم در بسیاری از مناطق روستایی ایران به ویژه مناطق کوهستانی و سردسیری از جمله منطقه دهستان کوهمره جروق بوده است و از آن جایی که پژوهش حاضر تا حدّ زیادی نو می‌باشد اساس تحقیقات بر مطالعات میدانی نگارنده استوار است. شیوه گردآوری اطّلاعات در این پژوهش با کمک سه ابزار اصلی صورت گرفته است:
الف) طراحی سؤالات مناسب درباره پدیده مورد نظر به منظور ایجاد یک چارچوب منطقی در جهت رسیدن به اهداف پژوهش. (68 سؤال)
ب) مشاهده هدفدار از مراتع کتیرا و ابزارآلات کار.
ج) مصاحبه با افراد با تجربه و کسانی که مدّتها به این شغل اشتغال داشتند.
جمعیّت مورد نظر در این پژوهش دهستان کوهمره جروق واقع در 45 کیلومتری جنوب شرقی کازرون از توابع استان فارس است که از 18 روستا تشکیل شده است و می‌تواند به عنوان یک الگوی تحقیقی در سایر مناطق نیز مورد استفاده واقع شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Picking Tragacanth in Kohmareh Jarogh

نویسنده [English]

  • Ali Madadnorouzi

چکیده [English]

Ali Madad Norozi
Date of Receive: 2014/5/1
Date of Accept: 2015/1/9

Abstract:
Villages are homogeneous social, economic and natural units which are mainly active in the agriculture sector. While in other semi agriculture sectors including informal employment there is a possibility of development and removal of deprivation from the countryside, rural development with different forgotten dimensions such as economic, social, environmental and economic activities have capacity for village restoration.
As a example of economic activity in order to development and bring about rural prosperity can point out to the picking Tragacanth which has a long economic history in the villages of Iran. Unfortunately, this economic activity has been faded away these days.
Methodologically this research used researcher’s made questioner, interview with experience working people and observation of pasture lands

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tragacanth
  • Picking Tragacanth
  • kohmareh Jarogh
منابع
عمده‌ترین منبع، مطالعات میدانی نگارنده و پس از آن اطّلاعات شنیداری و مصاحبه‌هایی بوده است که با افراد گوناگون داشته است که اسامی‌تعدادی از آن‌ها ذکر گردیده است.