دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعات فرهنگی
1. دریافت زنان روستایی از سریال‌های تلویزیونی: مورد زنان روستایی میانکوه شرقی پلدختر و سریال گذر از رنج‌ها

محمدحسین پناهی؛ علی احمد رفیعی راد؛ مرضیه محمدی

دوره 25، شماره 83 ، اسفند 1397، ، صفحه 61-98

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.22024.1570

چکیده
  مطالعه حاضر به دریافت زنان روستایی میانکوه شرقی پلدختر از سریال «گذر از رنج‌ها» پرداخته است که در زمستان 1393 از شبکه اول تلویزیون پخش شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و تا اشباع نظری با 21 نفر آن‌ها مصاحبه نیمه ساخت‌یافته انجام‌شده، سپس داده‌ها مورد تحلیل مضمونی قرارگرفته‌اند. بر اساس یافته‌ها، ...  بیشتر

2. مقایسه فعالیت های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم

ناهید مطیع؛ فریده سرحدی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، ، صفحه 163-177

چکیده
  بشر از دیر باز تحت تأثیر شرایط محیطی و اقلیمی پیرامونش قرار گرفته است. به طوری که بسیاری از فعالیت های تولیدی و حتی اجتماعی اش بر پایه این شرایط شکل گرفته است. البته چنین به نظر می رسد که همراه با پیچیده تر شدن جوامع و پیشرفت علوم و فنون جدید، این رابطه به صورت معکوس در می آید. یعنی انسان با بکارگیری تکنولوژی مدرن، نفوذ و تسلط خویش را بر ...  بیشتر