دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
ساختار وبلاگهای فارسی روزنامه نگاری تحلیل محتوای وبلاگ های فارسی روزنامه نگاران ایرانی

سید مسعود سید علوی؛ سید رضا نقیب السادات

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، ، صفحه 139-173

چکیده
  وبلاگ فرم خاصی از وبسایت است که به طور متناوب به روز می شود و در آن مطالب به ترتیب تاریخ مرتب می شوند. این فرم ساده و انعطاف پذیر، وبلاگ را به رسانه ای با پتانسیل بالا برای استفاده های شخصی و حرفهای تبدیل کرده است. مهم تر از همه، فضایی را در اختیار مردم قرار می دهد تا بتوانند جهان را آنگونه که می بینند بیان کنند. این پژوهش تلاش می کند تصویری ...  بیشتر