دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران: ویژگی‌ها و نقش برنامه‌ریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی

علی خاکساری

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6872

چکیده
  این مقاله بر روی توسعه صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی ‌و بویژه جمهوری اسلامی ‌ایران تمرکز کرده است. صنعت گردشگری در تمام کشورهای جهان و از جمله کشورهای اسلامی ‌به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شناخته شده است و تمام دولتها سعی دارند تا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند از ظرفیت‌ها و منابع کشور خود در ...  بیشتر

2. سفرهای آموزشی دانشجویان: الگوها و راهکارهای کنترل آن ها

علی خاکساری

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، ، صفحه 69-102

چکیده
  ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهای شهری، کاربری صحیح زمین مکان یابی درست امکانات و تأسیسات از جمله مباحث پیچیده ای است که امروزه توجه بسیاری از برنامه ریزان شهری و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حالی این مسائل را بررسی، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها می دانند. سفرهای شهری با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، ...  بیشتر