دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی نقش روابط عمومی ‌در تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی سازمانی و ارائه مدل مناسب

اصحاب حبیب زاده

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 186-232

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.6879

چکیده
  سرمایه اجتماعی منبعی است که در راستای دستیابی به اهداف، در اختیار سازمان‌ها و اشخاص قرار دارد. بنابراین روابط عمومی ، نقشی مهم و گاهی اوقات ضروری در تشکیل سرمایه اجتماعی و مصرف آن ایفا می‌کند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ ‌این مساله که چگونه فعالیت‌های روابط عمومی ‌به تولید سرمایه اجتماعی به طور اعم و سرمایه اجتماعی سازمانی به طور ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر کارآیی روابط عمومی ها: بررسی تطبیقی دیدگاههای مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی

اصحاب حبیب زاده

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، ، صفحه 145-167

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین مسایلی که اهمیت و نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به طور جدی مطرح کرده، پیچیدگی و پویایی روزافزون اجتماعات بشری است. در این راستا گستره و افق توسعه ارتباطات بین سازمانی دستگاه ها و ضرورت های انعکاسی و انتقال یافته ها و دستاوردها به عموم مردم و برقرار ماندن پل ارتباطی بین مسئولان و مردم ...  بیشتر