دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد

یعقوب غفاری؛ منصوره رضوی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-122

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1236

چکیده
         این مقاله باهدف جلب توجه مسؤلین کشوری و استانی و همچنین ساکنین استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد بویژه طرفداران محیط زیست نسبت به خطری که گیاهان خودروی منطقه را مورد تهدید قرار میدهد تهیه گردیده است .      ابزار تحقیق مشاهده و مصاحبه و منابع مکتوب بوده است.      ادامه زندگی مردم کوچ رو وابسته به ...  بیشتر

2. مروری بر دانش بومی‌گیاه‌شناسی، تاریخچه‌و اهمیت آن

منصوره رضوی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1235

چکیده
  چکیده آنچه را که در گستره هستی با عنـوان طبیعت سبز نامیده‌اند، چیزی نیست جز راز بقاء، سلامتی و زندگی همه موجودات زنده بر روی کره خاکی. گیاه این نعمت بزرگ و بی همتای الهی د رانواع گونه‌ها، رنگ‌ها و مزه‌ها تنها آفریده‌ای است که غذای جسم و روح بشر را تأمین می‌کند. آنگاه که انسان پا به عرصه جهان نهاد پیش از هر چیز گیاهان نیاز های او را ...  بیشتر