داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسئولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به فصلنامه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
آمنه ابراهیمی استادیار تاریخ ایران
مرضیه ابراهیمی جامعه شناسی
سیروس احمدی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
یعقوب احمدی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور-جامعه شناسی
شیرین احمدنیا
ابراهیم اخلاصی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
جمال ادهمی جامعه شناسی ؟جامعه شناسی/عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
طاهره آذری مدرس و پژوهشگر ارتباطات
جمال ارشدی جامعه شناسی استاد
عباس اشرفی دانشار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
احمدرضا اصغرپور ماسوله جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اصلان زاده جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
احسان آقابابایی دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران
حبیب آقابخشی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
جمال الدین اکبرزاده جهرمی
رضا امیدی
مهدی امیدی جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
آرمین امیر جامعه شناسی گروه مطالعات فرهنگی / دانشکده علوم اجتماعی / دانشگاه علامه طباطبایی
محمد امیرپناهی جامعه شناسی گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
سعیده امینی دانشگاه علامه طباطبائی
قدسی بیات استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
بهمن باینگانی مطالعات فرهنگی هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ناصر باهنر دانشیار ارتباطات دانشگاه امام صادق 0ع9
مجتبی بخشنده
مهری بهار مطالعات فرهنگی علامه
نظام بهرامی کمیل جامعه شناسی معاون مدیر کل
سید صمد بهشتی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
صدیقه پیری جامعه شناسی
داود پرچمی دانشگاه شهید بهشتی
ستار پروین
محمد حسین پناهی جامعه شناسی استاد تمام جامعه شناسی و مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطباتئی
صادق پیوسته دانشگاه علامه طباطبائی
عزیزالله تاجیک اسمعیلی جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
منصوره تبریزی دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود تقی زاده داوری موسسه شیعه شناسی
فروغ تیموریان رییس گروه جا معه شناسی شهر تهران
محمد توکل جامعه شناسی استاد تمام. گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
خالد توکلی ؟جامعه شناسی/مسائل اجتماعی
صابر جعفری دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبائی
محمود جمعه پور استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
علی جنادله جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه جواهری دانشگاه خوارزمی
فؤاد حبیبی هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج
ابوذر حسام پور
محمدعثمان حسین بر دانشگاه سیستان و بلوچستان
کمال خالق پناه ؟جامعه شناسی نظری-فرهنگی
سعید خراطها پژوهشگر ازاد
طاهره خزائی جامعه شناسی استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
غلامرضا خوش فر جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
سید محمد مهدی خوئی جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین دانش مهر استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
حمیده دباغی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد دراهکی دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل دلاوری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید ذکایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل ذوالفقاری جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
اعظم راودراد دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
یاسر رستگار رویکرد کیفی استادیار دانشگاه هرمزگان
مهدی رضایی جمعیت شناسی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
نورالدین رضوی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمدعلی رمضانی جامعه شناسی سازمان سمت، گروه علوم اجتماعی
محمد روزخوش رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ و دین / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
بهروز روستاخیز مردم شناسی استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
محمد زاهدی اصل استاد گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران
محمد یزدانی نسب دانشگاه شهید بهشتی. گروه جامعه شناسی
زرین زردار گروه علوم ارتباطات اجتماعی- دانشکده علوم ارتباطات- دانشگاه علامه طباطبایی
علی ساعی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی سالمی قمصری مردم شناسی مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر دانش های بومی ایران
عزت الله سام آرام دکترای رفاه اجتماعی
محمدتقی سبزه ای استادیار جامعه شناسی دانشگاه رازی
علی اصغر سعیدی جامعه شناسی استاد
اناهیتا سیفی مطالعات زنان علامه طباطبایی
فرشته سلیمی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فریبا شایگان عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
سمیه شالچی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید شالچی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید شاه حسینی عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، اراک، دانشگاه اراک
علیرضا شاه حسینی پزوهشگر محیط زیست و دانش های بومی ایران
نیما شجاعی دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه سادات شفیعی پژوهشگاه علوم انسانی
مرتضی شهمیری جامعه شناسی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
صادق صالحی عضو هیأت علمی / دانشگاه مازندران
صادق صالحی دانشگاه مازندران
شهناز صداقت زادگان عضو هیئت علمی
مهشید صفایی جامعه شناسی کارشناس پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا صفری شالی استادیار دانشگاه خوارزمی
سیاوش صلواتیان عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
حسن طایی دانشیار اقتصاد و توسعه
ابوتراب طالبی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
باقر طالبی دارابی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
حمیده عادلیان
اسماعیل عالی زاد جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود عالمی نیسی عضو هیأت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد باقر عباسی دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
میترا عظیمی
پویا علا الدینی برنامه ریزی رفاه دانشگاه تهران
علی علی‌آبادی جامعه شناسی اداره کل رسانه‌های خارجی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
فریبا علاسوند
سهیلا علیرضانژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
موسی عنبری دانشیار دانشگاه تهران
حسن عینی زیناب جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
محمد عواطفی همت استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لطیف عیوضی جامعه شناسی مدرس،دانشکده علوم اجتماعی
احمد غیاثوند جامعه شناسی دانشگاه علامه
محمدرضا غلامی استادیار دانشگاه گیلان
ابوالقاسم فاتحی علامه طباطبایی
منصور فتحی مددکاری اجتماعی گروه مددکاری اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد مهدی فرقانی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سینا فروزش
ایرج فیضی جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
طاهره قادری عضو هیئت علمی
امید قادرزاده عضو هیات علمی
معصومه قاراخانی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اصغر قاسمی جامعه شناسی استادیار دانشگاه خوارزمی
احمدعلی قانع
مرضیه قرائت مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
لیدا کاووسی استادیار دانشکده ارتباطات
افشار کبیری استادیار جامعه شناسی دانشگاه اورمیه
حسین کردی دانشگاه پیام نور
محمدتقی کرمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
جلیل کریمی مطالعات فرهنگی عضو هیأت علمی دانشگاه رای کرمانشاه
عبدالله کریم زاده مطالعات فرهنگی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طیاطبایی
امیر کشاورزیان دانش آموخته دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد کلاته ساداتی جامعه شناسی بخش جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
عبدالحسین کلانتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
احمد گل محمدی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه
محمدمهدی لبیبی
غلامرضا لطیفی عضو هیات علمی
مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع)
الهام محمدی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
جمال محمدی استاد دانشگاه گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
فردین محمدی دانشگاه فردوسی مشهد
نعیما محمدی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی
مهدیه محمدتقی زاده
حسین محمدزاده جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
مریم مختاری جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
زهرا میرحسینی استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا
محمد میرزایی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
حسین میرزائی مردم شناسی گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمد میرسندسی جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع)- گروه جامعه شناسی
ابوالفضل مرشدی دانشگاه یزد
محمود مشفق
محمد ملاعباسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی منشی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمود مهام جامعه شناسی عضو هیات علمی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجید موحد جامعه شناسی
میثم موسایی استاد / عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مریم نجار نهاوندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ملیحه نصیری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
آرش نصر اصفهانی جامعه شناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نهال نفیسی
حمزه نوذری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
جعفر هزارجریبی برنامه ریزی، رفاه و تعاون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا همتی دانشگاه اصفهان
سامان یوسفوند مدرس دانشگاه تهران
سیدسعید وصالی مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی