تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسئولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به فصلنامه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
آمنه ابراهیمی استادیار تاریخ ایران
مرضیه ابراهیمی جامعه شناسی
سیروس احمدی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
یعقوب احمدی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور-جامعه شناسی
شیرین احمدنیا
ابراهیم اخلاصی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
جمال ادهمی جامعه شناسی ؟جامعه شناسی/عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
طاهره آذری مدرس و پژوهشگر ارتباطات
جمال ارشدی جامعه شناسی استاد
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
حسین اسماعیل پور فرماندار صومعه سرا
عباس اشرفی دانشار دانشکده الهیات و معارف اسلامی
احمدرضا اصغرپور ماسوله جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اصلان زاده جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدعلیرضا افشانی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
احسان آقابابایی دانشگاه اصفهان، اصفهان ایران
حبیب آقابخشی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
حسین آقاجانی مرسا استاد یار گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
جمال الدین اکبرزاده جهرمی
حسین ایمانی جاجرمی
رضا امیدی
مهدی امیدی جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
آرمین امیر جامعه شناسی گروه مطالعات فرهنگی / دانشکده علوم اجتماعی / دانشگاه علامه طباطبایی
محمد امیرپناهی جامعه شناسی گروه آموزشی جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود امیر مظاهری دانشیار
سعیده امینی دانشگاه علامه طباطبائی
قدسی بیات استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
بهمن باینگانی مطالعات فرهنگی هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
ناصر باهنر دانشیار ارتباطات دانشگاه امام صادق 0ع9
مجتبی بخشنده
مریم بیژنی عضو هیات علمی دانشگاه جامعه علمی و کاربردی
مهری بهار مطالعات فرهنگی علامه
نظام بهرامی کمیل جامعه شناسی معاون مدیر کل
سید صمد بهشتی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
صدیقه پیری جامعه شناسی
داود پرچمی دانشگاه شهید بهشتی
ستار پروین
محمد حسین پناهی جامعه شناسی استاد تمام جامعه شناسی و مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطباتئی
صادق پیوسته دانشگاه علامه طباطبائی
عزیزالله تاجیک اسمعیلی جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
منصوره تبریزی دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود تقی زاده داوری موسسه شیعه شناسی
فروغ تیموریان رییس گروه جا معه شناسی شهر تهران
محمد توکل جامعه شناسی استاد تمام. گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
خالد توکلی ؟جامعه شناسی/مسائل اجتماعی
صابر جعفری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا جمشیدیها استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
محمود جمعه پور استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
محمود جمعه پور دانشگاه علامه طباطبائی
علی جنادله جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه جواهری دانشگاه خوارزمی
فؤاد حبیبی هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنندج
ابوذر حسام پور
محمدعثمان حسین بر دانشگاه سیستان و بلوچستان
کمال خالق پناه ؟جامعه شناسی نظری-فرهنگی
سعید خراطها پژوهشگر ازاد
طاهره خزائی جامعه شناسی استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
عباس خورشیدنام استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
مرتضی خوش آمدی گروه جامعه شناسی، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا خوش فر جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
سید محمد مهدی خوئی جامعه شناسی استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین دانش مهر استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
حمیده دباغی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد دراهکی دانشگاه علامه طباطبائی
ابوالفضل دلاوری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
سعید ذکایی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالفضل ذوالفقاری جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
اعظم راودراد دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران
یاسر رستگار رویکرد کیفی استادیار دانشگاه هرمزگان
مرجان رشوند جمعیت شناسی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی رضایی جمعیت شناسی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
نورالدین رضوی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمدعلی رمضانی جامعه شناسی سازمان سمت، گروه علوم اجتماعی
محمد روزخوش رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ و دین / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
بهروز روستاخیز مردم شناسی استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
محمد زاهدی اصل استاد گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران
محمد یزدانی نسب دانشگاه شهید بهشتی. گروه جامعه شناسی
زرین زردار گروه علوم ارتباطات اجتماعی- دانشکده علوم ارتباطات- دانشگاه علامه طباطبایی
هما زنجانی زاده دانشیار/ دانشگاه فردوسی مشهد
علی ساعی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی سالمی قمصری مردم شناسی مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر دانش های بومی ایران
عزت الله سام آرام دکترای رفاه اجتماعی
محمدتقی سبزه ای استادیار جامعه شناسی دانشگاه رازی
علی اصغر سعیدی جامعه شناسی استاد
اناهیتا سیفی مطالعات زنان علامه طباطبایی
فرشته سلیمی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فریبا شایگان عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
سمیه شالچی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
وحید شالچی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
ملیحه شیانی برنامه ریزی، رفاه و تعاون گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید شاه حسینی عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی، اراک، دانشگاه اراک
علیرضا شاه حسینی پزوهشگر محیط زیست و دانش های بومی ایران
احسان شاه قاسمی دانشگاه تهران
نیما شجاعی دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه سادات شفیعی پژوهشگاه علوم انسانی
مرتضی شهمیری جامعه شناسی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
صادق صالحی دانشگاه مازندران
صادق صالحی عضو هیأت علمی / دانشگاه مازندران
شهناز صداقت زادگان عضو هیئت علمی
مهشید صفایی جامعه شناسی کارشناس پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
رضا صفری شالی استادیار دانشگاه خوارزمی
سیاوش صلواتیان عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
حسن طایی دانشیار اقتصاد و توسعه
ابوتراب طالبی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
باقر طالبی دارابی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
حمیده عادلیان
اسماعیل عالی زاد جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود عالمی نیسی عضو هیأت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد باقر عباسی دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه شیراز
میترا عظیمی
پویا علا الدینی برنامه ریزی رفاه دانشگاه تهران
علی علی‌آبادی جامعه شناسی اداره کل رسانه‌های خارجی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی
فریبا علاسوند
سهیلا علیرضانژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز
موسی عنبری دانشیار دانشگاه تهران
حسن عینی زیناب جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
محمد عواطفی همت استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
لطیف عیوضی جامعه شناسی مدرس،دانشکده علوم اجتماعی
احمد غیاثوند جامعه شناسی دانشگاه علامه
محمدرضا غلامی استادیار دانشگاه گیلان
ابوالقاسم فاتحی علامه طباطبایی
منصور فتحی مددکاری اجتماعی گروه مددکاری اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد مهدی فرقانی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سینا فروزش
ایرج فیضی جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
صلاح الدین قادری جامعه شناسی عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی
طاهره قادری عضو هیئت علمی
امید قادرزاده عضو هیات علمی
معصومه قاراخانی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
علی اصغر قاسمی جامعه شناسی استادیار دانشگاه خوارزمی
احمدعلی قانع
مرضیه قرائت مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
شهلا کاظمی پور جامعه شناسی عضو هیئت علمی بازنشسته گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
لیدا کاووسی استادیار دانشکده ارتباطات
افشار کبیری استادیار جامعه شناسی دانشگاه اورمیه
حسین کردی دانشگاه پیام نور
محمدتقی کرمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
جلیل کریمی مطالعات فرهنگی عضو هیأت علمی دانشگاه رای کرمانشاه
عبدالله کریم زاده مطالعات فرهنگی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طیاطبایی
امیر کشاورزیان دانش آموخته دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد کلاته ساداتی جامعه شناسی بخش جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
عبدالحسین کلانتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
احمد گل محمدی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه
محمدمهدی لبیبی
غلامرضا لطیفی عضو هیات علمی
مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع)
الهام محمدی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
جمال محمدی استاد دانشگاه گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
فاطمه محمدی دانشگاه علامه طباطبائی
فردین محمدی دانشگاه فردوسی مشهد
نعیما محمدی جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی
مهدیه محمدتقی زاده مطالعات زنان دانشگاه علامه
حسین محمدزاده جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
مریم مختاری جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
زهرا میرحسینی استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا
محمد میرزایی استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران
حسین میرزائی مردم شناسی گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
سیدمحمد میرسندسی جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع)- گروه جامعه شناسی
ابوالفضل مرشدی جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه یزد
محمود مشفق
محمد ملاعباسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی منشی زاده دانشگاه علامه طباطبائی
محمود مهام جامعه شناسی عضو هیات علمی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مجید موحد جامعه شناسی
میثم موسایی استاد / عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حمید نادری جامعه شناسی
مریم نجار نهاوندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ملیحه نصیری استادیار دانشگاه شهید بهشتی
آرش نصر اصفهانی جامعه شناسی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نهال نفیسی
حمزه نوذری استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
جعفر هزارجریبی برنامه ریزی، رفاه و تعاون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا همتی دانشگاه اصفهان
سامان یوسفوند مدرس دانشگاه تهران
سیدسعید وصالی مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

یاسر

رستگار

گروه جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان

محمد

امیرپناهی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

مهری

بهار

گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

محمد

روزخوش

رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ و دین / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

حمیده

عادلیان

گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

نهال

نفیسی

گروه مطالعات فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی

 

سامان

یوسفوند

مدرس جامعه شناسی دانشگاه تهران

سعید

ذکایی

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

امیدی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جمال

محمدی

گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

منصور

فتحی

گروه مددکاری اجتماعی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

جمال

ادهمی

گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ستار

پروین

گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

ابوالقاسم

فاتحی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جمال الدین

اکبرزاده جهرمی

گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

سید محمد مهدی

خوئی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

محمود

مشفق

گروه جمعیت­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

احمد

غیاثوند

گروه جامعه­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

سعیده

امینی

گروه جامعه­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

حمیده

دباغی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

محمدتقی

کرمی

گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

ابراهیم

اخلاصی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

حسین

میرزائی

گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالله

کریم زاده

گروه مطالعات فرهنگی  دانشگاه علامه طیاطبایی

آرمین

امیر

گروه مطالعات فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی

الهام

محمدی

گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

شیرین

احمدنیا

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

سمیه

شالچی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

غلامرضا

خوش فر

گروه جامعه شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان

صدیقه

پیری

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

علی

انتظاری

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

صابر

جعفری

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

امیر

کشاورزیان

دانش آموخته دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی

جنادله

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

ابوتراب

طالبی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

احمد

دراهکی

دانشگاه علامه طباطبائی

احمد

کلاته ساداتی

بخش جامعه شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

سید صمد

بهشتی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

مهدیه

محمدتقی زاده

گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

مرتضی

سالمی قمصری

مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

ملاعباسی

گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
login