نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبلیغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطی سازمان، نقش مهمی را در جهت موفقیت سازمان ایفا می نماید. یکی از رایج ترین الگوهای ساخت تبلیغات، الگوی M5 است که از پنج تصمیم یا عنصر اساسی، شامل تعیین هدف، اختصاص بودجه، طراحی پیام، انتخاب رسانه و ارزیابی تبلیغی است. در واقع تلاش های اساسی در مراحل مختلف، همگی، در انتخاب رسانه مناسب معنی پیدا می نماید. با توجه به نقش تبلیغات در ترغیب گردشگران به خرید از یک دفتر خدمات مسافرتی، یکی از راه های ارتقای اثر بخشی تبلیغات، تخصیص صحیح بودجه آن به رسانه های مختلف است. هر رسانه دارای محدودیت ها و توانایی های خاص خود است. این محدودیت ها و توانایی ها، جهت تعیین میزان اثر بخشی در انجام رسالت تبلیغی آن رسانه، یک سنگ محک است. حال با این تفاسیر اگر رسانه مناسب و اثربخش برگزیده نشود، اثربخشی مجموعه تبلیغاتی، زیر سوال خواهد رفت. از این رو انتخاب رسانه تبلیغاتی جزو تصمیمات مهم در حوزه بازاریابی و تبلیغات است. امروزه شیوه های متفاوتی برای انتخاب رسانه اثر بخش وجود دارد. از شیوه های تجربی گرفته تا شیوه های علمی. محققین در این تحقیق جهت سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی ، با توجه به الگوی چهار بعدی AIDA اقدام به سنجش اثربخشی رسانه های تبلیغاتی از دیدگاه گردشگران کرده اند. تا از این رهگذار، تصویر مناسبی از دیدگاه گردشگران در ذهن کارشناسان ایجاد گردد و نتایج تحقیق اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری کارشناسان در اختیار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Tourists, Attitude Concerning the Impact of the Advertizing Media On Travel Agencies

نویسندگان [English]

  • mehdi karubi 1
  • mojtaba mohamadian 2

چکیده [English]

Advertisement as a dominant communicational factor in any organization plays a decisive role in the organization's success. MS pattern, which has been regarded as one of the most popular advertisement patterns, consist of five interrelated steps: I) goal definition, 2) budget allocation, 3) massage formulation, 4) media selection, and 5) advertisement assessment. Although all of those five steps are important, thoughtful selection of a proper media is viewed as a precondition for goal attainment. The present attitude survey attempts at revealing those advertisement. related factors which contribute to positive decision making in regard to buying ticket or using services that certain travel agencies regularly offer. If proper media for presenting the massage is not selected, advertisement campaign will not lead to expected outcomes. For this reason proper media selection is regarded as a vital element of advertisement campaign. Having four dimensional pattern known as AIDA in mind the authors have carried out an attitude survey aimed at measuring the impacts of advertisement media on selecting travel agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude survey
  • Travel Agencies
  • advertisement campaign
  • MS pattern
  • impact assessment
  • AIDA pattern