نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با بررسی تطبیقی مطالب اعتیاد محور چهار روزنامه کیهان، اطلاعات، اعتماد و اعتماد ملی در سال 1386-1385، عملکرد مطبوعات را در مبارزه با اعتیاد و کنترل این بحران به محک آزمون گذارده است. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه برجسته سازی و دیدگاه دروازه بانی استوار است و روزنامه های مورد بررسی از نظر متغیرهای سبک مطلب، موضوع اصلی مطلب، ماهیت مطلب، نوع ماده مخدر غیرمجاز ذکر شده در تیتر و لید، خبرسازان، نگرش مطلب نسبت به اعتیاد و تیتر در صفحه اول، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تحقیق پیش رو، با روش تحلیل محتوا انجام شده و همه 1462 مطلب منتشر شده پیرامون اعتیاد در چهار روزنامه مذکور در مقطع زمانی مورد بررسی را کد گذاری کرده است. یافته ها از وجود تفاوت معناداری بین روزنامه های مورد بررسی از نظر متغیر های یاد شده حکایت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Addiction in the Press: A Comparative Research of Four Newspapers (Keyhan, Ettelaat, Etemad and Etemad melli) Contents related to to Addiction (1385-1386)

نویسندگان [English]

  • mahdie hamzei 1
  • alireza hoseyni pakdehi 2
  • ali asghar kia 2

چکیده [English]

This article attempts to compare the function of four newspapers (Keyhan, Ettelaat, Etemad and Etemad melli) in addiction control. The method of research was content analysis and some of the variables considered in this stady were: the name of the newspaper story styles, story subjects, story nature, attitudes toward addiction, types of narcotics in the title and lead that were published and reflected in these newspapers. The theoretical bases of the study was agenda-setting theory and gatekeeping approach. To analyse and copmare the functionality of the above - mentioned newspapers, the article studied all related news and contents that were published in four newspapers (Keyhan, Ettelaat, Etemad and Etemad melli) during June 26, 2006- June 26, 2007. Using Chi Square (X2 for the analysis findings show that thee is a meaningful difference beween the dependent and independent variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Media
  • press
  • agenda setting
  • gatekeeping