نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار، مشارکت انتخاباتی در ایران بر حسب استان های کشور در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری مورد تحلیل قرار گرفته است. مساله مقاله آن است که میزان مشارکت انتخاباتی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برحسب استان های کشور، تفاوت پذیری پرابلماتیک دارد و تغییرات آل تابع الگوی منظمی نیست. پس از اثبات این مساله در مقام یافتن راه حل تئوریک مساله، بحث نظری این نوشتار را بر رویکردهای تئوریک دایاموند، لیپست و هانتینگتون استوار ساخته، رابطه مساله را با نظریه مناسب، تابع نظم منطقی کرده ایم. در ادامه با الهام از نظریه های موجود، دستگاه نظری متناسب با مساله مقاله فرموله شده است. در سطح تبیین تئوریک استدلال شده است که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی هم تغییری وجود دارد؛ به گویه ای که هرچه میزان توسعه آموزشی بیشتر با شمال، میزان مشارکت انتخاباتی نیز بیشتر می شود. این استدلال از طریق روش تحلیل رگرسیون مورد داوری تجربی قرارگرفته است. شواهد موجود دلالت بر آن دارد که میان مشارکت انتخاباتی و توسعه آموزشی به اندازه 69 درصد هم تغییری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational development and Electoral participation: A study of 9th Presidential Election in Iran

نویسنده [English]

  • ali sai

چکیده [English]

In this article electoral participation was analyzed in 9'h Iranian presidential election. The article claims that, the rate of electoral participation has problematic variation in the country's. Through critical reasoning. this paper initially tries to prove that electoral participation is a problematic event in Iran, and then considers the following research question: How can the degree of variations in electoral participation be explained in Iran ?" In response to this question, based on theoretical approaches of Diamond. Huntington, and Lipset, the following hypothesis is proposed: "the higher the level of educational development, the higher the degree of electoral participation". In the next step. the research hypothesis was tested by regression analysis method. Empirical findings revealed that the correlation coefficient of electoral participation with educational development was equal to 0.69, and that the proportion of the variation of electoral participation that is explained was equal to.48 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • electoral participation
  • educational development
  • Democracy
  • I iterate rate
  • new social groups