نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با هدف فهم برساخت اجتماعی اجرای مهریه در میان زنان درگیر با این مساله و انگیزه های اصلی آنان از انجام چنین عملی و با بکارگیری روش های تحقیق کیفی به ویژه نظریه بنیانی صورت گرفته است. به منظور نیل به چنین هدفی، ۲۶ نفر از زنان درگیر با مساله اجرای مهریه که در یکی از شعب دادگاه خانواده شهر شیراز تشکیل پرونده داده و حاضر به مشارکت در این پژوهش بودند، با استفاده از مصاحبه های کیفی و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته اند یافته های تحقیقی نشان می دهد که زنان درگیر با مساله اجرای مهریه، روایت های گوناگونی از این موضوع و همچنین انگیزه های خود در به اجرا گذاردن آن داشته و مهریه را به مثابه ابزاری برای دستیابی به حقوق نانوشته خود تلقی می نمایند. این زنان همچنین راه حل اصلی بهبود وضعیت زنان ایرانی و محو نابرابری های موجود جنسیتی را خوانش مجدد و تجدید نظر اساسی در مواد قانونی مربوط به زنان به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق می دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social & Cultural Construction Of The Issue Of Mehriyeh In IRAN: A Qualitative Research On Women Involved In The Issue In SHIRAZ

نویسندگان [English]

  • khadijeh safiri 1
  • abuali vadad hir 1
  • somayeh talebi ardakani 2

چکیده [English]

This paper aims to examine the socially and culturally constructed nature or the issue of Mehriyeh among women grappling with the issue in Shiraz, Iran. More specifically, the study aims at the understandings, reasons and purposes of women to ask over their Mehriyeh, while they have it in mind getting divorced. This study, epistemologically, enjoys a social constructionist perspective for approaching the issue and, methodologically, draws on a qualitative approach for gathering/making and analyzing data. J,1 order of gathering data, twenty-six in-depth interviews were done with wives who had difficulties for receiving their Mehriyeh. Interviews were witnessed many difficulties in terms of feasibility. For instance, all interviews were done in a public place in Shiraz in two months. The findings of the research are evidence for heterogeneity of the issue of Mehriyeh in terms of roots, forms. and consequences. The interviewed women thought of Mehriyeh as a tool to defend their rights and autonomy and recover their styles of life. Moreover, handling the issues of Mehriyeh entails review and re-formulation of the laws to be improved the condition of marriage and divorce, women said.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Mehriyeh
  • Marriage
  • Social Construction
  • Social Constructionism
  • Grounded Theory
  • Themes