نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حضور در فضائی مجازی و استفاده از آن، خصوصاً در کلان شهرهای در حال گذار جهان سومی ما، چه با انگیزه های حرفهای باشد. چه با انگیزه های فراغتی، چه مداوم و پیوسته باشد و چه حاشیهای و مقطعی، بنا به ویژگی ها، خصوصیات، امکانات وکارکردهای خاص این فضا، تاثیرات عمیقی بر جنبههای متفاوت هویت و به تبع آن، برسبک زندگی کاربران ایرانی، خصوصا جوانان که بزرگترین طیف مخاطبان و فعالان این فضا هستند، خواهد گذاشت. در حقیقت، کاربران ایرانی با توجه به ساختارهای عینی و ذهنی موجود در جهان واقعی نشان و بنا به نوع و میزان استفاده شان از اینترنت، طیف گستردهای از تاثیرات و تغییرات را به طور تدریجی پذیرا می شوند. در مقاله حاضر به طور مشخص ما در پی بررسی و مطالعه برخی از تاثیرات اجتماعی حضور در فضای مجازی و استفاده از اینترنت به مثابه یکی از تکنولوژی های جدید ارتباطی بر هویت کاربران ایرانی، خصوصا کاربران جوان هستیم. یافته های حاصل از پیمایش در بین ۳۰۵ نفر از کاربران ایرانی حاکی از آن است که حضور در فضای مجازی و استفاده از اینترنت باعث شکلگیری و تقویت هویت مدرن در بین کاربران ایرانی، خصوصا کاربران جوان می شود. به همان سان ، میزان دست یابی به هویت مدرن در فضای مجازی نیز خود، تابعی از میزان مصرف، نوع مصرف و نحوه ارائه و مدیریت خود کاربرایرانی درفضای مجازی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Presence in Virtual Space and Modern Identity

نویسندگان [English]

  • mohamad saeed kazai 1
  • khatereh khatibi 2

چکیده [English]

Presence in virtual space, whether for professional purposes or for recreation, whether continuously or intermittently leaves deep impacts on different aspects of identity and lifestyles, specifically on youth as the biggest virtual space audience. Internet users, depending on the objective and subjective structures of their surrounding environment, experience a wide variety of impacts. Drawing on an internet survey of 305 professional and recreational internet users and some qualitative interviews, the present paper aims at investigating the impacts of exposure to internet on youths' identity. The findings suggest that exposure to virtual space promotes the formation of modern identity, particularly on professional users. Similarly formation of a modern identity in turn depends on the level and type of consumption and the ,vay users present and manage themselves on the net.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Identity
  • Modern Identity
  • Virtual space
  • self presentation