نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مطالعه به بررسی انواع محصولات غیر چوبی جنگل، مورد استفاده یروستایی ان جنگل نشین روستای چیتان ازتوابع بخش کجور استان مازندران پرداخته است، روش پژوهشدراین مطالعه، روش تحقیقی مردم نگاری به همراه اسکان در محلی تحقیقی، مشاهده ی اعمالی مردم درحین کارهای مختلف، مشارکت با آنها و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته است. محصولات غیر چربی جنگل با هدف جمع آوری در قالب دو طبقه ی محصولات جمع آوری شده برای مصرف خانوار و محصولات جمع آوری شده برای فروش در بازار تفکیک شد، و سپس هرکدام از طبقات در قالب استفاده های خوراکی، دارویی و زینتی طبقه بندی، به ذکر گونههای مهم گیاه هر طبقه پرداخته شد، و در جدولی با ذکر برخی مشخصات گونه های مورد استفاده روستاییان شامل نام محلی، نام فارسی، نام علمی، محل رویش، زمان جمع آوری، اعضای مورد استفاده و نوع استفاده آورده شده است. همچنین فرآیند جمع آوری گونهىاکلیل ( با جزییات بیشتری تشریح و انواع روابط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک حاصل از آن بیان گردیده است. از محصولات غیر چوبی خوراکی، برای استفاده در خانوار، و بیشتر برای فروش در بازار و کسب درآمد اقتصادی بهرهگیری می شود. همچنین نقش زنان روستایی و سازمان کار روستاییان در جمع کردن و فرآوری محصولات غیر - چوبی دارای اهمیت بسیار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Traditional Knowledge and Techniques of Forest Villagers People in Utilization of Some Non-Wood Forest Products (Case study in Chitan Village)

نویسندگان [English]

  • mohammad avatefi hemmat 1
  • taghi shamekhi 2

چکیده [English]

This study investigates different kinds of non-wood forest products, which are used by Chitin's people, a village in Kojoor district, Mazandaran Province. The research method used was ethnography and participatory observation of rural people's practices while they do different jobs along with semi-structured and unstructured interviews. Non-wood products growing in forest are classified in two groups: products that are gathered for household use and those gathered for marketing. Each group is divided to edible, medicinal and ornamental goods, and some of their characteristics, such as local name, Persian name, scientific name, growing place, gathering period, parts of plants which are used, methods and kinds of use are mentioned. Moreover the social, ecological and economical relationships that were formed through gathering such products as well as the role of rural women and job organization of villager for gathering and processing of non-wood forest products are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Wood Product
  • indigenous knowledge
  • Qualitative research
  • Self Assistance
  • Chitan Village