نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بررسی دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران، امری ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، نگاهی به جایگاه مناطق آزاددر برنامه ریزی منطقه ای ایران می تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعی می شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام برنامه ریزی ایران و ذکر شاخصهای موثر در رشد و پیشرفت این مناطقی، همراه با تحلیل اطلاعات موجود در این زمینه، به بیان پارهای مشکلات و دلایل ناکامی مناطق آزاد در ایران پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Free Zones and Regional Planning Iran

نویسندگان [English]

  • gholamreza latifi 1
  • mehrnaaz amin aghai 2

چکیده [English]

Considering the importance of free-trade-zones in the economy of developed countries; and some undeveloped countries, it is necessary to probe the reasons of the unsuccessfullness of Iran's free-trade-woes. To achieve this goal, in this paper, at first, we describe the priority of free-trade-zones in the planning system of Iran. Then, introducing the factors effective in the advancement of free zones and analysing the corresponding information, we discuss some problems in utilizing such woes, and the reasons of their unsuccessfullness in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Zone
  • Main Zone
  • Regional Planning