نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زناشویی بین عموزادگان یکی از شایعترین اشکال ازدواج های خویشاوندی (همخون) در ایران است که از دیرباز در بین عوام و حتی خواص متداول بوده و در فرهنگ عامه این سرزمین انعکاسی وسیع یافته است. این سنت در مناطق روستایی ایران رواج بیشتری دارد و در بین عشایر از بیشترین اعتبار و استحکام برخوردار است. اهمیت و منزلت این سنت نزد بعضی از جوامع عشیره ای ایران – مثلاً عشایر عرب خوزستان - به درجه ای است که برای حفظ و اجرای آن، مقررات غلاظ و شدادی وضع گردیده است تا آنجا که متخلفان از آن، در معرض مجازات هایی بسیار سنگین - حتی قتل - قرار می گیرند. در این مقاله، تلاش شده است وسعت شیوع اینگونه ازدواج و علل و زمینه های آن در ایران - از دیدگاه جامعه شناسی - بررسی و تحلیل گردد و به پی آمدهای اجتماعی آن اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Father's Brother's Daughter Marriage in Iran A Sociologic • Antbropologic Analysis

نویسنده [English]

  • ahmad ketabi

چکیده [English]

Father's brother's daughter marriage has been popular among Iranians since ancient times and is broadly reflected in their folklore. This type of marriage is the product of the same factors that have made endogamic marriages popular in general; but, the impact of economic factor, i.e preserving the property in the hands of the family, is of greater importance. This type of marriage is more prevalent in small communities and among tribal people than big urban areas, partly because of the limitation of the population pool that one can choose his/her mate from. There is a big variation among religious minorities of Iran regarding this issue: Christians regard it with displeasure, Jews favour it much, and the position of Zoroastrians are more like the Moslems. Among some Arab tribal people in Khuzestan, father's brother's daughter is regarded as one's sure property and she can't marry someone else unless her father's brother's son does not wish to marry her and give her the permission to marry another man. This inhuman tradition which in called "Nahve" has been the source of many brutal conflicts in the district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Cousing Marriages
  • Parallel Cousins Marriages
  • Nahveh
  • Paternal and Maternal Relatives
  • Fassl
  • Shir-Baba