نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله بحثی درباره روندهای اصلی تحولات آموزش عالی در پرتو فرآیندهای جهانی شدن است. در ابتدا به بحران در فهم مسائل آموزش عالی در عصر جهانی شدن اشاره شده و تلقی های دوگانه و تردید افکن ما از آموزش عالی توضیح داده شده است. در این بخش که حکم مقدمه ای برای ورود به بحث را دارد، دیدگاه ها و آرای صاحب نظران مختلف درباره وضع کنونی آموزش و چیزی که از آن به بحران در آموزش عالی، یاد می شود، بررسی شده است. بخش دوم مقاله به بررسی تحولات و روندهای تحول زا در نهاد آموزش عالی و دانشگاه ها می پردازد. بخش سوم مقاله به جهانی شدن دانشگاه و بررسی تأثیر فرآیندهای جهانی شدن، به ویژه گسترش شبکه اینترنت و شبکه های دیجیتال اختصاص داده شده است. دو بخش دیگر مقاله هر کدام یکی از روندهای جهانی در آموزش عالی شامل همگانی یا توده گیر شدن و بین المللی شدن را بررسی می نماید. بخش ششم مقاله، بررسی ای درباره وضعیت آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن است. در این بخش با تکیه بر تجربه نگارنده از آموزش عالی در بریتانیا، به طور مقایسه ای برخی ویژگی های آموزش عالی در ایران توضیح داده شده است. در بخش پایانی مقاله، برخی نکات که شاید رعایت آنها به بهبود وضعیت آموزش عالی کشور در شرایط کنونی کمک نماید به صورت تجویزی توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and Higher Education: Global Trends in the Institution of Higher Education and The Status of Higher Education in Iran

نویسنده [English]

  • nematollah fazeli

چکیده [English]

This article is a review of some of global trends in the institution of higher education. In the introduction it discusses the problem of understanding higher education in the age of globalization and information technology. From this point of view, it seems that there are many crisis in higher education around the world. It has been argued that the real crisis is our inability to understand what is going and happening in the higher education institution. The second part of the article examines the impact of globalization of higher education focusing on computer and digital technologies. Massification and internationalization are two global trends in higher education that are discussed in the next parts of this article. The next part dedicated to the state of Iranian higher education. Here some of the problems and characters of Iranian higher education are discussed. At the end, some suggestions to develop the Iranian higher education system have been presented by the writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Higher education
  • Internationalization
  • Massification
  • Digitalization
  • Academic Freedom
  • Academic autonomy