نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی انتقادی مردم شناسی در ایران و جریان های عمده علمی و پژوهشی این علم هدف مقاله آسیب شناسی مردم شناسی در ایران است سه جریان عمده مردم شناسی ایران عبارتند از سنت مردم شناسی اسلامی - ایرانی ، مردم شناسی دانشگاهی و مردم شناسی غیررسمی. در این نوشته براساس میزان التزام و توجه مردم شناسی به جامعه و فرهنگ ایران جریان های سه گانه فوق را به دو دسته مردم شناسی متعهد و مردم شناسی بی هدف تقسیم نموده ایم، آنگاه آسیب ها و نقدهای وارد بر مردم شناسی پی هدف و ضرورت های جامعه امروز ایران برای توجه به مردم شناسی به عنوان دانش بررسی علمی فرهنگ توضیح داده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology Of Anthropology In Iran

چکیده [English]

The main objective of this article is to investigate critically the scientific mainstreams of anthropology and its aftermaths in Iran. Three major branches of anthropology of Iran are as following: 1- Islamic-Iranian anthropology 2- Academic anthropology 3- Informal anthropology These three branches have been divided into two main courses according to the attitudes of anthropologists to the Iranian culture and society: a) engaged anthropology and b) aimless anthropology. Then the writer has tried to explain the pathoes and criticisms related to the aimless anthropology. Firally, the necessities of our society to consider the anthropology as a science for scientific stwdy of culture has been shown.