نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه ملی استرالیا

چکیده

چکیده
برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی از جمله بخش‌های مهم برنامه­های توسعه می­باشد. در این تحقیق با دیدی انتقادی مواد قانونی و برنامه‌های رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و سه برنامه توسعه کشور (83-1368) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج آن با توجه به رویکردهای رفاه اجتماعی تجزیه و تحلیل شده­اند تا میزان انطباق برنامه‌های توسعه با اصول مرتبط در قانون اساسی مشخص شود. روش تحلیل در این تحقیق تحلیل محتوای کیفی بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده در غالب موارد اهداف رفاهی مطرح شده در قانون اساسی و برنامه­های توسعه و به خصوص 2 برنامه اول، به نحو شایسته عملیاتی نشده­اند و در این زمینه ابهامات و کمبودهای فراوانی در کشور مشاهده می‌شود، البته این روند در برنامه سوم و چهارم رو به بهبود رفته و امید است در آینده‌ای نزدیک، کشور ما از نظر مسائل رفاه اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of social welfare programs of development plans with the relevant Constitutional Principles of I.R.IRAN

نویسندگان [English]

  • Nader Salarzadeh 1
  • Adel Hashemi Najafabadi 2

چکیده [English]

Nader Salarzadeh
Seyed Adel Hashemi Najafabadi
Date of Receive: 2007/10/14
Date of Accept: 2008/4/8

Abstract
Social welfare program is the most important part of development plan. This paper critically raised legal and constitutional welfare development programs of Iran (1990-2004) and analyzed the results with respect to social welfare approach in order to study comparatively social welfare programs of development plans with the relevant constitutional principles. To do this, qualitative content analysis was used. Findings indicate that in most cases, welfare goals were not defined operationally well and suffered from ambiguities and shortages. However, this was improved during third and fourth plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • economic and social development
  • the Constitution
  • the development of a qualitative content analysis