دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی اهداف، ایده آلها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ره

فریبا شایگان

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 95-124

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مطالعه اهداف انقلاب اسلامی، سخنان و پیام های رهبر و ایدئولوگ انقلاب است. این تحقیق به منظور مطالعه اهداف انقلاب اسلامی به تحلیل محتوای سخنان امام خمینی (ره) پرداخته است. برای این کار از صفحات کتاب های صحیفه نور، مجلدات ۲ تا ۱۵ (از مهر ۵۶ تا شهریور ۶۵) نمونه گیری به عمل آمد و جمعا ۷۷۴ جمله از امام در این مورد استخراج ...  بیشتر