دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی تهران)

معصومه قاراخانی؛ سید آیت الله میرزایی

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1738

چکیده
  معصومه قاراخانی* سید آیت‌الله میرزایی**                                                             تاریخ دریافت: 10/7/93                                              ...  بیشتر

مقایسه برخی ویژگی ها وکارکرد های کبوتر خانه های ایران و انگلستان

سید آیت الله میرزایی

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 109-139

چکیده
  کبوترخانه ها یا برج های کبوتر که به طور پراکنده در ایران و برخی کشورهای دیگروجود دارند، به منزله یکسازه فرهنگی - اقتصادی، دارای کار کرد هایی در نظام کشاورزی و معیشت انسان هستند. این سازه، علاوه براینکه منظره دل انگیزی ازمعماری هنرمندانه ارایه می کند، دارای کار ویژه هایی است که همگی در جهت حفظ و بقای کبوترها به منظور بهره برداری از آنها ...  بیشتر