دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

176. مرور انتقادی پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (1395-1397)

فردین محمدی؛ محسن نوغانی؛ مهدی کرمانی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، ، صفحه 61-104

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.54645.2280

چکیده
  در یک دهه اخیر، پژوهشگران ایرانیِ حوزه جامعه­شناسی و مدیریت، از نظریه زمینه­ای به شکل گسترده­ای در تحقیقات خود بهره گرفته­اند. با توجه به ویژگی­های خاص این روش­شناسی، مسأله اساسی تحقیق حاضر آن است که پژوهش­های جامعه-شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای از چه نقاط ضعف و قوّتی برخوردارند؟ جهت پاسخ به مسأله تحقیق، از ...  بیشتر

177. بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

محمد حسین پناهی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 63-84

چکیده
  یکی از منابع مهم برای مطالعه انقلابات، شعارهای آن هاست. این منبع در مورد انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گسترده ای است که تاکنودن مورد مطالعه جدی جامعه شناختی قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی اهداف و زمینه های وقوع انقلاب اسلامی براساس شعارهای آن است. برای این کار ابتدا روش جمع آوری و جداسازی شعارهای انقلاب اسلامی توضیح داده شده ...  بیشتر

178. سنجش دیدگاه گردشگران در مورد اثرگذاری رسانه های تبلیغی در دفاتر خدمات مسافرتی

مهدی کروبی؛ مجتبی محمدیان

دوره 16، شماره 45 ، شهریور 1388، ، صفحه 63-92

چکیده
  تبلیغات به عنوان وجه غالب عناصر ارتباطی سازمان، نقش مهمی را در جهت موفقیت سازمان ایفا می نماید. یکی از رایج ترین الگوهای ساخت تبلیغات، الگوی M5 است که از پنج تصمیم یا عنصر اساسی، شامل تعیین هدف، اختصاص بودجه، طراحی پیام، انتخاب رسانه و ارزیابی تبلیغی است. در واقع تلاش های اساسی در مراحل مختلف، همگی، در انتخاب رسانه مناسب معنی پیدا می ...  بیشتر

179. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط

جعفر هزارجریبی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، ، صفحه 63-90

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6812

چکیده
  اساس مقاله حاضر بررسی نظری ساختار طبقه متوسط (با تأکید بر طبقه متوسط جدید)[1] در ایران است، و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی می‌باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است.چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه، براساس نظریات ماکس وبر و آنتونی گیدنز می‌باشد. زیرا در نظریات این دو صاحبنظر از سه ملاک ثروت، منزلت و ...  بیشتر

180. فضاهای فراغتی شهری و زنانگی‌های جدید- محمد سعید ذکایی

سعید ذکایی

دوره 23، شماره 73 ، شهریور 1395، ، صفحه 63-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7210

چکیده
  فراغتی شدن و مصرفی شدن فزاینده زندگی در کلان‌شهرها آثار گسترده‌ای را بر هویت‌های جنسیتی وارد می‌سازد. ترکیبی از شرایط محلی و جهانی در کنار ویژگی‌های کالبدی شهر، تنوع و سیالیت در الگوهای رفتار جنسیتی را دامن می‌زنند. مقاله حاضر در سنت مطالعات فرهنگی با مرور تجارب زنان و دختران جوان از مواجهه با میدان‌های فراغتی عمومی شهری به دنبال ...  بیشتر

جمعیت شناسی
181. بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

فرزاد قربانی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی؛ زینب محمدی زاده

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.25319.1634

چکیده
  در چند دهه­ گذشته، میانگین سن ازدواج به‌صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر می‌رسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن ایده‌آل ازدواج افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده‌اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین‌کننده‌های شکاف سن واقعی و سن ایده‌آل ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. ...  بیشتر

182. انسانشناسی را چرا و چگونه آموزش می دهیم؟نگرشی مردم نگارانه به آموزش انسان شناسی و مسایل آن در ایران

نعمت الله فاضلی

دوره 13، شماره 33 ، خرداد 1385، ، صفحه 65-110

چکیده
  این مقاله به بررسی چرایی، چیستی و چگونگی آموزش درسهای انسان شناسی باتکیه بر آموزه های زیسته نگارنده و تجربه های انسان شناسان دیگر می پردازد. هدف مقاله کمک به ارتقای روش های آموزش انسانشناسی در ایران است. درمقدمه، موضوع و روش این مطالعه شرح داده شده است. سپس در بخش نخست (طرحمسئله)،مسئله و اهمیت موضوع روش آموزش در دانشگاه و به ویژه روشهای ...  بیشتر

183. آزمون بالقوگی های مفاهیم اجتماعی ابن خلدون با توجه به سیاق مفهوم سازی در فضای فکری جامعه شناسی

ابراهیم پاشا

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5154

چکیده
  در این نوشتار سعی بر آن بوده که ضمن بررسی کار ابن خلدون، به این مساله پاسخ داده شود که آیا می توان میان مفاهیم گوناگونی که ابن خلدون در تشریح ساختارهای اجتماعی بکار برده، حتی یک ارتباط منطقی یافت و به آن - از نظر فرم - فالی جامعه شناختی داد؟ و دیگر این که در صورت وجود چنین ارتباطی در کار وی ، با توجه به سیاق مفهوم سازی او چه موزائیکی از ...  بیشتر

184. هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

غلامرضا لطیفی

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 67-89

چکیده
  در این مقاله سعی گردیده تفکر هرمنوتیکی هایدگر در شهرسازی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به طرح مباحث فلسفی و شناختی که مطرح می گردد تا آن جا که امکان دارد به هدف نزدیک شویم. هرمنوتیک در لغت به معنای تاویل کتب مقدس است و فهم این کتب را در قالب پدیدار شناسی مورد بازبینی قرار می دهد. هرمنوتیک علم یا نظریه تأویل است. ریشه واژه «هرمنوتیک» ...  بیشتر

185. عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ فاطمه جعفری

دوره 15، شماره 41 ، شهریور 1387، ، صفحه 67-85

چکیده
  مصرف مواد، پدیدهای است که آسیبهای فراوان جسمی، روانی، خانوادگی،اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. هدف این مقاله، مقایسه عوامل مرتبط در عودبیماری اعتیاد نزد دو دسته است: بیمارانی که سوء مصرف مواد داشتهاند و افراد معتادی که عود نداشتهاند. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه ما بیمارانی در نظر گرفته شدهاند که آغاز بهبودی و سم ...  بیشتر

186. رابطه میزان دینداری (التزام دینی) با نوع دینداری

ابوالفضل ذوالفقاری

دوره 17، شماره 49 ، شهریور 1389، ، صفحه 67-103

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6805

چکیده
  با برآمدن جنبش دوم خرداد در ایران و رهبری این جنبش توسط روشن فکران دینی، مخالفان جنبش دائماً روشن فکران دینی را متهم به عدم التزام دینی می‌نمودند. التزام به دین، همان مفهوم رایج در مطالعات جامعه شناسی دین است که اصطلاحاً به آن میزان دینداری[1] گفته می‌شود و روشن فکری دینی نیز حداقل یک نوع تلقی از دین[2] یا نوعی قرائت رایج دینی[3] محسوب ...  بیشتر

187. امکان آزادی در تجربه زیسته تاریخی ایرانیان: مفهوم انسان رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی

امیر مقدور مشهود؛ شجاع احمدوند

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 67-100

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.58023.2340

چکیده
  یکی از مسائل اساسی امروز تأثیر رویارویی سنت و مدرنیسم بر روی نهادهای بنیادین اجتماعی و سیاسی است. «آزادی» نهادی است که دستیابی به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است. به نظر می‌رسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکی از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر سمت مقابل بوده یا راه‌حل در تعاملات انتزاعی و با فاصله‌ ...  بیشتر

188. سفرهای آموزشی دانشجویان: الگوها و راهکارهای کنترل آن ها

علی خاکساری

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، ، صفحه 69-102

چکیده
  ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهای شهری، کاربری صحیح زمین مکان یابی درست امکانات و تأسیسات از جمله مباحث پیچیده ای است که امروزه توجه بسیاری از برنامه ریزان شهری و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حالی این مسائل را بررسی، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها می دانند. سفرهای شهری با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، ...  بیشتر

189. اثر ویژگی های فردی بر مشارکت اجتماعی

لیلا یزدان پناه؛ محمد حسین پناهی

دوره 11، شماره 26 ، شهریور 1383، ، صفحه 69-107

چکیده
  به علت اهمیت زیاد مشارکت اجتماعی در جوامع امروزی، چگونگی و عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی قرار دارد. در مقاله حاضر، براساس پژوهشی پیمایشی، سعی شده است که اثر ویژگی های فردی و شخصیتی بر میزان مشارکت اجتماعی بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در مناطقی ۲۲ گانه شهر ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
190. گرایش زنان به جراحی‌ زیبایی به مثابه مقبولیت اجتماعی (نمایش برخورداری از رفاه عینی)

رضا صفری شالی

دوره 26، شماره 84 ، خرداد 1398، ، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.45120.2136

چکیده
  مقاله حاضر با هدف مطالعه جامعه‌شناختی تعیین رابطه میان دو متغیر «پذیرش اجتماعی بدن» و «سرمایه فرهنگی» با «گرایش به جراحی زیبایی» انجام‌شده است. تحقیق به روش پیمایشی به اجرا درآمده است. جامعه آماری آن شامل کلیه زنان 15 تا 54 سال ساکن در شهر ملایر در سال 1394 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 656 نفر است. نتایج ...  بیشتر

191. خوانشی انقطاعی از جامعه‌شناسی وعلوم اجتماعی مدرن در ایران

ابوتراب طالبی؛ مهدی منتظری مقدم

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 70-110

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.8216.1206

چکیده
  چکیده: این نوشتار ضمن پذیرش بحرانی بودن وضعیت علوم اجتماعی/جامعه‌شناسیِ ایرانی براساس طرحی نظرورزانه و شناخت‌شناسانه، بحران را در نحوه‌ی مواجه، فهم و خوانش این حوزه‌ی معرفتی تشخیص داده است. به همین سبب در گام نخست، مروری اجمالی بر زمینه‌های متعّین تاریخی، معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه‌ی شکل‌دهنده‌ی معرفت نوین علوم اجتماعی/جامعه‌شناسی ...  بیشتر

192. رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن

رحمان سعیدی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، ، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله در بحث از چگونگی رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن، سعی شده است به این پرسش پاسخی روشن داده شود که آیا جهانی شدن سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی و استحاله آنها در فرهنگ جهانی خواهد شد؟ پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحقیقی کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشه گران و نظریه ...  بیشتر

193. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 71-99

چکیده
  اگر هر گله متشکل از گوسفند و بز متعلق به یک خانواده را یک واحد مدیریتی جداگانه تلقی کنیم طبق آمار موجود بیش از ۹۰۰ هزار گله کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود. شناخت عمیق و دقیقی از ساختار گله و کارکرد اقتصادی این واحدهای تولیدی وجود ندارد. به همین علت آمار تفکیک شده دام یا ترکیب گله ...  بیشتر

194. گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، ، صفحه 71-110

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی جامعه شناختی گرایشهای سیاسی نخبگان سیاسی جامعه است. مقاله حاضر برآمده ازیک پژوهش علمی به روش پیمایش یا ستکه دربین نخبگان سیاسی جامعه انجام گرفته است. این تحقیق در بین زمینه ها یا اجتماعی گرایش سیاسی فعالان و نخبگان سیاسی به یکی از دو جناح سیاسی مطرح در کشور است. چارچوب نظری تحقیق با تلفیق عناصری از نظریه های جامعه ...  بیشتر

195. دینداری عامیانه: واکاوی عریضه‌نویسی برای چاه جمکران از منظر عریضه‌نویسان

ابوتراب طالبی؛ احمد سلامی

دوره 23، شماره 72 ، خرداد 1395، ، صفحه 71-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.5710

چکیده
  بررسی پدیده عریضه نویسیاز دید کنش گران و نزدیک شدن به تجربهٔ آن‌ها در مواجهه با امر قدسی،در جهت تشخیص نوع دینداری آن‌ها هدف این مقاله است. دو پرسش اصلی در این زمینه مطرح است. 1- افرادی که اقدام به نوشتن عریضه و انداختن آن در چاه جمکران می‌کنند، چه نگاهی به این کنش دارند؟ 2- این کنشگران به لحاظ سنخ دینداری، در چه سنخی جای دارند؟ این ...  بیشتر

جامعه شناسی
196. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی

دوره 25، شماره 82 ، آذر 1397، ، صفحه 71-97

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.26857.1672

چکیده
  یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی هر جامعه‌ای، ماهیت دولت در آن جامعه است. دولت‌ها ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گوناگون دارند. در این نوشتار تأثیر موقعیت پیرامونیِ ایران در نظام جهانی بر تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول بررسی می‌شود. هدف از این بررسی آن است که از اقدامات ایجابی دولت پهلوی در قبال این موقعیت ...  بیشتر

197. آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل لایه‌ای علی

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ شیوا آقابزرگی زاده

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 71-102

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.49717.2203

چکیده
  خانواده اساسی‌ترین نهاد اجتماعی است که وظیفه‌ی انتقال ارزش‌های جامعه به افراد را داراست. در دهه‌های اخیر تغییر در حوزه‌های مختلف جامعه خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. لذا آینده‌ای متفاوت و نامعلوم در انتظار خانواده است که موجب هراس اجتماعی شده است. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، هدف تحقیق حاضر آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های ...  بیشتر

198. رابطه بین میزان بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و فرهنگ سیاسی

محمدحسین پناهی؛ علی علی‌آبادی

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 71-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.59622.2365

چکیده
  این پژوهشِ پیمایشی باهدف بررسی رابطه بین میزان بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و فرهنگ سیاسی انجام شد. بدین منظور، با مرور پژوهش‌ها و نظریه‌های مرتبط با موضوع، فرضیه‌های پژوهش از چارچوب نظری استخراج و شاخص‌های سنجش فرهنگ سیاسی ‌ساخته شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها و آزمون تجربی فرضیه‌ها، پس از طراحی پرسشنامه توسط پژوهشگر، 410 نفر ...  بیشتر

199. ناهمگونی های ناهمگرا در مهاجرت ایرانی؛ دیاسپورا و محدودیت های معنایی و نظری: مورد ایرانی های مقیم فرانسه

طاهره خزائی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، ، صفحه 71-108

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.48805.2187

چکیده
  واژه دیاسپورا با وجود کاربرد گسترده برای معرفی جمعیت مهاجر دارای ابهام‌های معنایی و نظری است. بر اساس فرضیه پژوهش، واژه دیاسپورا بازنمایانده مهاجرت ایرانی و «ناهمگونی ناهمگرای» آن نیست. هدف این پژوهش آن است تا با به گفت‌وگو گذاردن رویکردهای نظری دیاسپورا و ویژگی‌های کلی مهاجرت ایرانی، با یافته‌های میدانی به‌دست‌آمده در ...  بیشتر

200. بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی (مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون کتاب‌های فارسی اول ابتدایی سال‌های 1357، 1362 و 1382)

علی اکبر تاج مزینانی؛ مهدیه حامد

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، ، صفحه 73-104

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.343

چکیده
  چکیده طی دهه‌های اخیر، تغییرات بسیاری در کتب درسی صورت گرفته است. تحقیق حاضر با تمرکز بر سه دوره تغییرات کتاب فارسی ابتدایی، به بررسی تحولات فرهنگ جنسیتی[1] می‌پردازد. برای این منظور، محتوای آشکار و پنهان کتاب فارسی در سه سال تحصیلی 1357، 1362 و 1382 با رویکردی استقرایی و به روش تحلیل محتوای کیفی، مورد مطالعه قرار گرفت. مقولات مرتبط با سئوالات ...  بیشتر