دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

جامعه شناسی
101. بازسازی معنایی ساخت هویت شخصی پست‌مدرن (مورد مطالعه: جوانان شهر بجنورد)

محسن نیازی؛ هادی افرا

دوره 25، شماره 82 ، آذر 1397، ، صفحه 31-69

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.24277.1607

چکیده
    در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهانی و به دنبال آن خودآگاهی­های سرچشمه گرفته از شرایط و ویژگی­های زندگی در جهان مدرن، درحالی‌که قسمت اعظم جامعه ما سنتی است، قسمی از آن مدرن و قسمی دیگر پست­مدرن است. چنین وضعیتی منشأ بحران هویت و به‌تبع آن اهمیت یافتن موضوعات مربوط به هویت و فرآیندهای هویت­یابی در جامعه­شناسی شده ...  بیشتر

102. عواطف اخلاقی و نگرش به مجازاتِ مرگ

ابوتراب طالبی؛ مرتضی رستمی قزلدرق

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-66

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.59286.2357

چکیده
  پژوهش پیش رو به نگرش شهروندان ایرانی به مجازات مرگ می‌پردازد و به این پرسش که چه چیز تعیین‌کننده‌ی نگرش افراد به این مجازات است. از میان پاسخ‍هایی که از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی به این پرسش داده شده است ما رویکردی را برگزیده‍ایم که قائل به ارتباط عواطف اخلاقی و نگرش به مجازات مرگ است. نتایج پیمایش حاکی از این است که قریب 19 درصد ...  بیشتر

103. مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صدا و سیمای ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسی

سیدمحمد مهدیزاده؛ عبدالرحمن علیزاده

دوره 20، شماره 63 ، اسفند 1392، ، صفحه 33-81

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.801

چکیده
  چکیده «هال» بر آن است که روایت رسانه‌ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه برساخت آن در چارچوب‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این تحقیق به دنبال آن است که بررسی کند یکی از مهم‌ترین رویدادهای خاورمیانه (درگیری‌های سوریه) چگونه توسط رسانه‌هایی با چارچوب‌های گفتمانی متفاوت (شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و بی‌بی‌سی فارسی) ...  بیشتر

104. هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی

ابوالفضل اشرفی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 33-61

چکیده
  مقاله حاضر در پی طرح هویت اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی است. در این مقاله که به روش مطالعه اسنادی و مطالعه میدانی به شیوه مصاحبه توأم یا پرسشنامه انجام شده، نتایج کلی به شرح ذیل به دست آمده است: ۱- تعریف هویت اجتماعی و نقش عوامل زمینه ساز آن؛ هویت اجتماعی عبارت از تصور، درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران (جامعه) ...  بیشتر

105. الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت سنجش نگرش مخاطبان درباره تأثیر الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت تلویزیون ...- هادی خانیکی - حبیب راثی تهرانی

هادی خانیکی؛ حبیب راثی

دوره 23، شماره 73 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-61

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7208

چکیده
    طراحی پیام‌های سلامت مقوله‌ای میان‌رشته‌ای است که از حوزه ارتباطات سلامت سرچشمه ‌گرفته است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته‌ایم، سنجش میزان تأثیر الگوهای مختلف ارائه پیام‌های سلامت بر مخاطبان تلویزیون است. پرسش مهم مقاله این است که چگونه رسانه‌ای مانند تلویزیون از طریق الگوهای متفاوت ساختاری تولید و پخش پیام‌ها و اطلاعات ...  بیشتر

106. بررسی فرآیندهای شناختی بهبودیافتگان و خانواده‌های ایشان (مطالعه موردی در کنگره 60)

محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1396، ، صفحه 33-73

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.23549.1595

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد شناسایی فرآیندهای شناختی بهبودیافتگان و خانواده‌های آنها است و با روش نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. شرکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافته است. بدین ترتیب 18 نفر از بهبودیافتگان و 20 نفر از خانواده‌های ایشان در این پژوهش شرکت کردند. ...  بیشتر

107. هویت بومی در برابر هویت غیربومی؛ پژوهشی کیفی درباره ناسازگاری‌های هویتی در شهر بندرعباس

یاسر رستگار؛ سیما هادی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، ، صفحه 33-60

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.57550.2328

چکیده
  در جوامع چندفرهنگی، تقابل‌های هویتی و به‌ویژه دوگانه‌ی بومی-غیربومی، منبعی هویت‌بخش ایجاد کرده و چالش‌ها و تعارضاتی به دنبال دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر آن است تا ادراک و تفسیر ساکنان بومی شهر بندرعباس از دوگانه‌ی "هویت بومی- هویت غیربومی" را توصیف کرده و بسترها و دلالت‌های آن را آشکار سازد. مطالعه‌ی حاضر با روش‌ پژوهش کیفی و راهبرد ...  بیشتر

108. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نگرش جوانان (18 تا 29 سال) به مواد اعتیادآور

محمد زاهدی اصل

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 34-60

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6873

چکیده
  اعتیاد به موادمخدر، هم به عنوان مسأله­ای جامعه­ای و هم از جنبه­ای به  عنوان آسیب جامعه­ای ناشی از رفتار انحرافی، شیوعی بی­سابقه داشته و پدیده‌ای ا­ست چند وجهی­ که در علل گرایش افراد به آن، عوامل متعددی تأثیر می‌گذارند. یکی از دلایل اصلی در گرایش افراد به موادمخدر ضعف در نگرش‌هاست و این پژوهش به منظور شناسایی عوامل ...  بیشتر

109. کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ حسین پرویز اجلالی

دوره 21، شماره 64 ، خرداد 1393، ، صفحه 35-72

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.342

چکیده
  مقاله‌ پیش رو،  می‌ کوشد با بهره‌گیری از اندیشه‌های جامعه‌شناختی، مدلی نظری ـ مفهومی برای توسعه‌ فرهنگی ارائه نماید و به این منظور، با تفکیک دو بخش «هسته‌ فرهنگی مشترک» و «کنش اجتماعی» و تبیین روابط میان این دو، به بررسی مکانیسم عمل فرهنگ در جامعه‌ معاصر پرداخته است. در ادامه، با محوریت همین چارچوب نظری، چگونگی تغییر ...  بیشتر

110. فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان

محمدحسین پناهی؛ سمیه سادات بنی فاطمه

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-78

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1280

چکیده
  چکیده اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در کشورهای جهان سوم هم برای رشد و توسعه جوامع و هم برای خود شکوفایی زنان روز به روز افزایش می‌یابد، و ضرورت مطالعه آن بیشتر می‌شود. در این مقاله به تأثیر فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان می­پردازیم. با استفاده از نظریه اینگلهارت و سایر نظریه­ها درباره تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت ...  بیشتر

111. نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

محمود کتابی؛ وحید قاسمی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، ، صفحه 35-56

چکیده
  طرح موضوع و بیان مسئله امروزه مشارکت سیاسی مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسی کشورها را تشکیل میدهد. این مشارکت به ویژه در نظام های مردم سالار از اهمیت زیادی برخوردار است. ایفای نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش های جدید تعریف شده برای زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگی و انتقال از جامعه سنتی به جامعه پس از سنت، نقش ...  بیشتر

112. ارتباطات غیر کلامی و توسعه صنعت جهانگردی

مهدی کروبی

دوره 9، شماره 20 ، اسفند 1381، ، صفحه 35-58

چکیده
  . ارتباطات غیرکلامی شامل کلیه پیام هایی می شود که افراد علاوه بر خود کلام، آنها را نیز مبادله میکنند. به کارگیری درست و شایسته ارتباطات کلامی و غیر کلامی در علم و عملی و تجارت می توان با سرعت بیشتری به توسعه در این زمینه دست یافت. هیچ زبان و فرهنگی را نمی توان یافت که در آن، ارتباطات غیرکلامی وجود نداشته باشد و انسان توانایی آن را دارد ...  بیشتر

113. تحلیلی بر رابطه دینداری و سرمایه اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان

علی ربانی؛ محمد گنجی

دوره 15، شماره 41 ، شهریور 1387، ، صفحه 35-65

چکیده
  سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی، به تازگی به مثابه متغیری تاثیرگذار در روند توسعه یافتگی شناخته شده است و به زعم بسیاری از اندیشمندان، به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل ، موجب تحقق اهداف اعضا میگردد. سرمایه اجتماعی، مفهومی است که در بسیاری ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
114. تحلیلی‌بر‌عناصر‌و‌مؤلفه های‌تاریخی‌هویت‌ایرانی‌ در‌آراء‌و‌اندیشه های‌ ‌مسکویه ‌

ذکرالله محمدی؛ محسن پرویش

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 35-62

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.35844.1934

چکیده
  هویت ایرانی از جمله مباحث بسیار مهم و قابل‌توجهی بوده که در طول تاریخ ایران موردتوجه مورخان و نویسندگان برجسته بوده است. هویت ایرانی به معنای دل‌بستگی عاطفی و تعهد نسبت به میراث فرهنگی، میراث سیاسی و تبار مشترک ایرانی است. در پژوهش حاضر، تلاش بر این است که هویت ایرانی بر اساس تعریف مذکور در آراء و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه در تاریخ‌نگاری ...  بیشتر

115. زمینه ها و گونه های ناسیونالیسم قومی در ایران: مطالعه موردی مناطق کردنشین

امید قادرزاده؛ عباس شفیعی نیا

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 36-69

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7212

چکیده
  پژوهش موجود با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به مطالبات قومی با درون‌مایه‌ی ملی گرایانه، به بررسی گونه‌ها و زمینه های تکوین ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنشین می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی ...  بیشتر

116. بررسی مقایسه ای رشد اخلاقی نوجوانان سیزده و شانزده ساله آزار دیده و آزار ندیده شهرکرد در سال ۸۱-۸۲

علیرضا کلدی؛ حمیرا رییسی

دوره 10، شماره 24 ، اسفند 1382، ، صفحه 37-60

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رشد اخلاقی نوجوانان آزار دیده و آزار ندیده در ابتدا و میانه نوجوانی اجرا گردید. نمونه این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه شهرکرد در دو مقطع دوم راهنمایی و دوم دبیرستان به دست آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه آزار دیدگی و آزمون تبیین مسائل برای بررسی رشد اخلاقی بود. ...  بیشتر

117. اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های فرایند جنبش انقلابی

محمد حسین پناهی

دوره 13، شماره 36 ، اسفند 1385، ، صفحه 37-75

چکیده
  هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا وقوع انقلاب اسلامی و مطالعه آن به وسیله صاحب نظران انقلاب، دگرگونی قابل توجهی در نظریه های مربوط به فرایندجنبش انقلابی ایجاد کرده است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، که در حوزه جامعهشناسی علم است، از نظریه مرتون و به ویژه توماس کوهن درباره تغییر و تحول دانشعلمی بهره گرفته شده و این فرضیه مطرح ...  بیشتر

118. فرایند جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران: مطالعه موردی تلویزیون

باقر ساروخانی؛ زهرا کروبی

دوره 16، شماره 47 ، اسفند 1388، ، صفحه 37-73

چکیده
  این مقاله، گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران و نیز به بررسی این مساله می پردازد که جهانی شدن چه تاثیری بر نقش تلویزیون ایران در حوزه فرهنگ داشته و این که عملکرد بهینه تلویزیون در این زمینه چه باید باشد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است. اول بررسی وضع موجود ...  بیشتر

119. سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران

مهدی محسنیان راد

دوره 19، شماره 57 ، شهریور 1391، ، صفحه 37-75

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6864

چکیده
  در این مقاله پس از تعریف شبکه اجتماعی و تفاوت آن با گروه‌های اجتماعی، به بررسی تحولات تاریخی آن در قالب سه دوره یا سه نسل پرداخته شده است. در نسل اول که مربوط به قبل از ابداع و رواج تمبر پست و اختراع تلگراف و تلفن است، شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان ویژگی‌هایی کم و بیش مشترک داشته و مرکب از تعداد بسیاری شبکه‌های کوچک کم دامنه بوده است. ...  بیشتر

120. بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 37-76

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.16451.1415

چکیده
  بررسی رابطه دین و سیاست یا به عبارتی نقش سیاسی روحانیون یا نیروهای مذهبی از مهمترین موضوعات جامعه ایران در سده اخیر می باشد. اهمیت این موضوع در دهه های اخیر که از سویی شاهد پدیده هایی نظیر انقلاب اسلامی ایران و از سوی دیگر رشد بنیادگرایی اسلامی هستیم، با در نظر گرفتن این امر که فرایند مدرنیسم یا نوسازی در اغلب کشورها در جهت تضعیف سنت ...  بیشتر

121. تحلیلی بر مولّفه‌های تاریخیِ بنیادینِ دینی- فرهنگیِ شهر ایرانی اسلامی‌ در قرون نخستین و قرون میانی

محسن عسکری؛ حسن احمدی؛ ناصر براتی

دوره 25، شماره 81 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-74

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.24869.1623

چکیده
  با وجودِ تکثری از متون در حوزه مفهوم «شهر اسلامی»، هنوز انسجام مشخصی بین یافته‌های رویکردهای آرمانشهری و تاریخی در این مطالعات دیده نمی‌شود. این مهم، به نادیده گرفتن نقشِ عوامل موثر چندگانه و متفاوت در شکل گیری «شهرهای پیچیده دوره اسلامی» انجامیده است. خوانشِ محتوایی شهر ایرانی اسلامی، نیازمند درکی واقع گرا و تاریخی ...  بیشتر

122. بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان)

ابوتراب طالبی؛ امیرحسین بحری پور

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، ، صفحه 38-72

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.723

چکیده
           ابوتراب طالبی*امیرحسین بحری‌پور**                تاریخ دریافت: 9/7/92                   تاریخ پذیرش: 5/2/93     چکیدههدف این مقاله بررسی میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان شهر کاشان در پنج بعد جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...  بیشتر

123. ارزیابی توسعه پایدار شهر بوشهر از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی با استفاده از شاخص EF

محمدحسین سرایی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، ، صفحه 38-81

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6811

چکیده
  ناپایداری توسعه جوامع بشری در دو قرن اخیر و پیامد­های زیان­بار آن، که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف می­باشد، رهیافت توسعه پایدار را به عنوان مهمترین موضوع دهه آخر قرن بیستم، مطرح می‌سازد. پایداری شهری نیز به عنوان شاخه­ای مهم در این مفهوم، پدیده­ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اقتصادی، ...  بیشتر

124. ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی

محمد شیخی

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، ، صفحه 39-68

چکیده
  اسلام که اساساً دینی شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهای جدید بوده یا باعث تغییر شکل شهرهای پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین های اسلامی به بارور شدن فرهنگ اسلامی منجر می شد و این فرهنگ ضمن اثرگذاری بر سرزمین های اسلامی از آنها تأثیر می گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد(ص) و علی (ع) حکومت هایی که در دوره های ...  بیشتر

125. آینده نگری چالش های نظارت الکترونی در جامعه اطلاعاتی ایران

امید علی مسعودی

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، ، صفحه 39-69

چکیده
  رشد شتابناک و روزافزون فن آوری های اطلاعات و ارتباطات وضعیتی تناقض نما در جهان امروز به وجود آورده است که در آن جامعه اطلاعاتی در برابر نظارت الکترونی فن آوری های اطلاعات و ارتباطات دچارچالش میشود. برخی از نظریه پردازان به این تقابل نگاهی خوشبینانه دارند و برخی دیگر با نگاهی انتقادی، در جستوجوی راه حل معضلات چالش هستند. نویسنده در ...  بیشتر