کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 31
2. بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjss.2018.16451.1415

محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر


3. چالش پایداری در مدیریت منابع آب در ایران

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 362-402

10.22054/qjss.2018.10529.1262

سیدعبدالرضا حسینی


6. معنویت‏گرایی نوین به مثابه گفتمان

دوره 20، شماره 62، پاییز 1392، صفحه 213-252

10.22054/qjss.2013.6770

ابوتراب طالبی


10. مقایسه نظام طبقاتی (کاست) از دیدگاه ریگفت ودا و شاهنامه

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 161-186

سید محسن سعیدی مدنی


12. برای پدر علوم ارتباطات ایران

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 1-6

مهدی محسنیان راد


13. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 10، شماره 24، زمستان 1382، صفحه 1-36

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده


14. بهره مندی جوانان روستایی ایران از تلویزیون

دوره 8، شماره 13.14، تابستان 1380، صفحه 125-143

عزت الله سام آرام


15. عوامل مرتبط با موفقیت تعاونی سپه

دوره 8، شماره 13.14، تابستان 1380، صفحه 173-203

نادر سالار زاده


17. آسیب شناسی مردم شناسی در ایران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 163-198


19. انتقاد در مطبوعات و وضعیت آن در ایران

دوره 6، شماره 10، تابستان 1377، صفحه 17-46

مهدی محسنیان راد


20. مروری بر سیر مردم شناسبی در ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 117-142

نعمت الله فاضلی


21. گذار جمعیتی ایران: ملاحظات مقدماتی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 1-18

حسن سرایی


22. طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 19-50

پریچهر ابراهیمی


24. آسیاب های کمره و پیشینه آسیاب های آبی در ایران

دوره 3، شماره 5.6، زمستان 1373، صفحه 135-167

رضا سرافرازی