اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1291
تعداد پذیرش 101
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 938
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 725

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 519
تعداد مشاهده مقاله 532463
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 527426
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 128 روز
درصد پذیرش 8 %