بانک ها و نمایه نامه ها


این‌ نشریه‌ در پایگاه‌های زیر به صورت تمام متن نمایه می‌شود:

- گوگل اسکالر
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و ایران‌ژورنال         (www. srlst. com)
      بانک نشریات کشور                                              (www. magiran. com)
      مرکز اطلاعات و مدارک علمی ‌جهاد دانشگاهی                 (www. sid. ir)
     پورتال علوم انسانی