کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 20
1. سرمایه اجتماعی (آنلاین و آفلاین) و فرهنگ شهروندی

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 101-133

10.22054/qjss.2017.23871.1600

یعقوب احمدی؛ سالار مرادی


4. بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156

10.22054/qjss.2017.13171.1317

جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری


16. برنامه ریزی منطقه ای و نقش آن در توسعه انسانی استان ها

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 155-192

داوود حسن زاده؛ مریم مسکینی


18. مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 30-57

محمد عبداللهی


19. رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 1-37

محمد سعید ذکایی؛ پیام روشنفکر


20. مددکاری اجتماعی و چالش های جامعه در حال توسعه

دوره 10، شماره 21، بهار 1382، صفحه 53-77

حسین فکر آزاد