دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

201. ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی و تعمیم‫پذیری دکتر احمد محمدپور
دوره 17، شماره 48 ، خرداد 1389، ، صفحه 73-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.874

چکیده
  چکیده با توجه به تسلط تاریخی روش‫شناسی اثباتی‎ـ کمّی بر بخش عمده‫ای از نظریه وروش در علوم‏اجتماعی، غالباً چنین تصور شده که روش‫های کیفی فاقد ساختار و رویه‫های منظم بوده و از اصول تعریف‏شده و کلاسیک روش‫های کمّی اثباتی تبعیت نمی‫کنند. بر این مبنا، فرض شده است که نتایج و استدلال‏های مبتنی بر آن چندان متقن و قابل‎ اعتماد ...  بیشتر

202. تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران

هادی خانیکی؛ محمود بابائی

دوره 19، شماره 56 ، خرداد 1391، ، صفحه 73-116

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.894

چکیده
  چکیده سازوکارها و ابزارهای ارتباطی اینترنت، به دلیل فراهم کردن امکان  تعامل، اشتراک‌گذاری و شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی در بین کنشگران فضای سایبر، از دیدگاه علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی مقوله‌ای دارای اهمیت است. بررسی تعامل انسان - انسان در فضای سایبر، و تأثیر این‌گونه تعامل‌های متکی به سازوکارهای ارتباطی فناوری اینترنت، می‌تواند ...  بیشتر

203. معرفی گیاهان خودروی خوراکی کوه‌گیلویه‌وبویراحمد

یعقوب غفاری؛ منصوره رضوی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-122

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1236

چکیده
         این مقاله باهدف جلب توجه مسؤلین کشوری و استانی و همچنین ساکنین استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد بویژه طرفداران محیط زیست نسبت به خطری که گیاهان خودروی منطقه را مورد تهدید قرار میدهد تهیه گردیده است .      ابزار تحقیق مشاهده و مصاحبه و منابع مکتوب بوده است.      ادامه زندگی مردم کوچ رو وابسته به ...  بیشتر

204. اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 73-108

چکیده
  اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت ازروند نزولی اعتماد سیاسی در ایران از اول انقلاب تا کنون دارد. از جمله عوامل مؤثر براعتماد سیاسی که در تئوریهای جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریهپردازان سرمایه اجتماعی بر آن تأکید شده، دین است. این عامل در کشور ایران که حکومت دینی برقرار است و دخالت دین در سیاست ...  بیشتر

205. بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)

حمید عبدالهی؛ حانیه مددی؛ سجاد مرادی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، ، صفحه 74-120

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2014.724

چکیده
                                  حمید عباداللهی چنذانق*                             حانیه مددی**                                سجاد مرادی***             تاریخ ...  بیشتر

206. گونه شناسی زیارت و دینداری زائران معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع)

ابوتراب طالبی؛ الهه براق علی پور

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 75-106

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1737

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پدیده"زیارت امام" و فهم زائران ایرانی می‌باشد. در بررسی زیارت، چهار بعد قابل‌شناسایی است؛ آداب و مناسک که مربوط به نحوه انجام زیارت است (وجه عملی)، اعتقاداتی که در پس این اعمال نهفته‌اند (وجه اعتقادی)، شرایط جامعه و درک فرد (زائر) از این کنش. هدف این مقاله بررسی و فهم کنش زیارت از منظر کنشگر، تفهم کنشگران می‌باشد. ما ...  بیشتر

207. مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)

غلامرضا لطیفی

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، ، صفحه 75-100

چکیده
  ۱۳76-1368در شهر تهران است.این تحقیق به شیوه پیمایشی (Survey) انجام شده و جامعه آماری آن کارشناسان شهرداریتهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازی است که با استفاده از روش های رایج نمونه گیریحجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به ۱۵۶ نفر رسید، نظریه های مختلفی در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند که سه طیف را در بر می گیرند و به طور خلاصه عبارتند ...  بیشتر

208. بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

غلامرضا لطیفی

دوره 16، شماره 46 ، آذر 1388، ، صفحه 75-105

چکیده
  جامعه شناسی در دهه های اخیر دورانی خاص را تجربه کرده است. از یک سو، تاکید بر هدایت مفهومی و روشی و از سوی دیگر فرار از دامن خردگرایی محض که اثرات زیان بار آن در علوم مختلف، به ایجاد تفکرات پسا تجدد منتج گردیده است. وبر را یکی از بنیان گذاران اصلی جامعه شناسی می دانند، اما نوشته هایش بسیار گسترده تر از این عرصه بوده و بسیاری از حوزه های ...  بیشتر

209. بررسی انتقادی رویکردهای نظری در تحلیل نابرابری فضایی (با تأکید بر نابرابری فضایی در تهران معاصر)

میثم اهرابیان صدر

دوره 24، شماره 76 ، خرداد 1396، ، صفحه 75-110

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.15103.1375

چکیده
  موضوع این پژوهش بررسی انتقادی رویکردهای نظری مشخصی ست که به عنوان چارچوبی کلی برای تحلیل نابرابری فضایی در تهران معاصر به کار گرفته شده‌اند. هدف از این کار آن است که سهم نظری هر پژوهش در ارتباط با باقی پژوهش‌ها مشخص شود و ضمن فهم چارچوب کلی تحلیل نابرابری فضایی، امکانات طرح و بسط نظریات در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، ...  بیشتر

210. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1396، ، صفحه 75-116

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.24577.1612

چکیده
  میدان تامین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمان‌های متفاوت است که یکی‌ازمهمترین‌آن‌ها، سازمان‌تامین‌اجتماعی است. جایگاه این سازمان در ساختار سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالیِ حاصل از تعویق میان پرداخت حقِ‌بیمه بیمه‌شدگان و انجام تعهدات متقابل سازمان، به آن موقعیت ممتازی بخشیده که کنشگران صاحب ...  بیشتر

جامعه شناسی
211. تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر

دوره 25، شماره 81 ، شهریور 1397، ، صفحه 75-99

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.18924.1483

چکیده
  از جمله ابعاد جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگ می­باشد. جهانی شدن فرهنگ فرایندی پویا است که هر روز بر پیچیدگی و فشردگی آن افزوده می­گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن فرهنگ برهویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج است. روش انجام این پژوهش پیمایشی بوده و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول لین 400 نفر دانشجوی زن و مرد دانشگاه یاسوج و ...  بیشتر

212. جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

غلامرضا لطیفی؛ مهرناز امین آقایی

دوره 13، شماره 36 ، اسفند 1385، ، صفحه 76-102

چکیده
  با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بررسی دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران، امری ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، نگاهی به جایگاه مناطق آزاددر برنامه ریزی منطقه ای ایران می تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعی می شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد ...  بیشتر

213. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی

دوره 16، شماره 47 ، اسفند 1388، ، صفحه 76-123

چکیده
  مورد کاوی حاضر که برگرفته از رساله دکتری است، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای، با تمرکز برروی اسناد مربوط به مقررات گذاری و نحوه سازماندهی حرفه روابط عمومی در ایران مشاهده حضوری فرایندهای کار حرفه ای در چهار وزارتخانه و مصاحبه های عمقی با مدیران کارشناسان و کارورزان آن ها انجام شده است. فقدان ساخت ها و زیر ساخت های مادی از جمله تکنولوژیکی ...  بیشتر

214. فهم تاریخی فراغت ایرانی در آثار سفرنامه نویسان ایرانی و خارجی (1600 -1900)

محمدسعید ذکایی

دوره 19، شماره 57 ، شهریور 1391، ، صفحه 76-109

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6865

چکیده
  شناسایی تحولات، تغییرات و یا تداوم‌ها در فرهنگ فراغتی شاخص مهمی در درک فرهنگ و تغییرات اجتماعی بشمار می‌آید. فراغت تجربه‌ای برای باز نمایی و اشاعه ارزش‌های فرهنگی است که فارغ از جهت‌گیری‌های نخبه‌گرایانه فرهنگی، تصویری از تجارب و متن زندگی روزمره فراهم می‌سازد. این مقاله در سنت مطالعات فرهنگی فراغت و با اتکا به برخی منابع ثانویه ...  بیشتر

215. بررسی ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با ناهنجاریهای اجتماعی

عذرا جاراللهی

دوره 11، شماره 25 ، خرداد 1383، ، صفحه 77-103

چکیده
  نخست با طرح این پرسش که آیا بین میزان مذهبی بودن دانشجویان و نابهنجاری های اجتماعی آنان رابطه ای وجود دارد، زمینه این بررسی ایجاد شد. هدف کلی تحقیق عبارت است از شناخت ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی آنان. برای پاسخ به پرسش تحقیقی، دو جامعه آماری در نظر گرفته شده است: الف - جامعه مورد مطالعه: ۱۱۷ نفر از دانشجویان ...  بیشتر

216. هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

محمد عبداللهی؛ برزو مروت

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، ، صفحه 77-112

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویانشاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر سنندج به انجام رسیده است. پرسش اصلی این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت های جمعی (قومی، ملی، جهانی) خود را به دیگران معرفی کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق می کند؟ رابطه هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان با گستره شبکه روابط، ...  بیشتر

217. مطالعه جنسیتی باورهای عامیانه در عصر قاجار

سمیه سادات شفیعی

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 77-115

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.9475.1236

چکیده
  مطالعه کردوکارهای کنشگران بخشی از تاریخ اجتماعی ایران است که کمتر مورد مداقه قرار گرفته، حال آنکه می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره سبک زندگی، فرهنگ جنسیتی و کنش های روزمره زنان و مردان فراهم آورده و از این طریق با هدف تولید دانش بومی برای مطالعات جنسیت و مطالعات زنان، دستاوردهای روشمندی درپی داشته باشد. در این راستا پژوهش حاضر به ...  بیشتر

218. اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار

طلعت اله یاری؛ سیما اسدی

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، ، صفحه 79-150

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1281

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناخت اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار است. توانمندسازی نیز به عنوان یک روش مهم در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مطرح شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش آماری توصیفی پیمایشی می‌باشد. خدمات سازمان بهزیستی متغیر مستقل و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر

219. عوامل مؤثر بر توسعه روستایی

عزت الله سام آرام

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 79-105

چکیده
  این تحقیق در سال ۱۳۷۱ در منطقه لرستان انجام شده است. تعریف «توسعه» در این تحقیق عبارت است از تغییر در ساختارهای جامعه روستایی از اجتماع سنتی به سوی جامعه مدرن در ابعاد اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی. تأکید این تحقیق در امر توسعه روستاها بر تغییرات فرهنگی است و متغییرهایی که در آن بررسی شدهاند عبارتند از: جوانان بسیجی روستا، سواد، برنامه ...  بیشتر

220. بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران روزنامه های محلی استان فارس

علی اصغر مقدس؛ مریم مختاری

دوره 10، شماره 21 ، خرداد 1382، ، صفحه 79-105

چکیده
  هدف از این تحقیق شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی مؤثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران روزنامه های محلی استان فارس است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است و به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونة مورد مطالعه همان جامعه آماری به شمار می آید. این تعداد ۱۳۵ نفر است. عمده ترین نظریه های مورد استفاده در این پژوهش نظریه بلاو و ...  بیشتر

221. پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه‌ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی

فرشاد مومنی؛ اسماعیل عالی زاد؛ وحید میره بیگی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، ، صفحه 79-121

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.35209.1918

چکیده
  سال‌هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه‌ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن‌ها نسبت می‌دهند. پژوهش‌های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت‌رانتیر و بلای‌منابع متکی بوده‌اند. امروزه با پیشرفت پژوهش‌های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی‌های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش‌های ...  بیشتر

222. مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 79-112

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.60121.2376

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و نقد نظریه مدرنیته ایرانی علی میرسپاسی به عنوان یکی از تحلیل‌های مهمی است که درخصوص مواجهه ایرانیان با مدرنیته انجام شده و در آن سعی شده تا الگوهای چندگانه از مدرنیته به عنوان یک نظریه جدید ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -  انتقادی می‌خواهد ضمن تحلیل شاخصه‌های اصلی نظریه مدرنیته ایرانی به ...  بیشتر

223. نقد و تحلیلی بر تحقیقات جامعه شناختی خانواده در ایران

عذرا جارالهی

دوره 1، شماره 1.2 ، اسفند 1370، ، صفحه 80-95

چکیده
  در گزارش حاضر پس از بیان مختصری از سابقه تحقیقات جامعه شناختی خانواده در ایران، به نقد این تحقیقات از سه جنبه عمده فرهنگی، سازماندهی و محتوا پرداخته و بر این اساس پیشنهاداتی ارائه نموده ایم. لازم به تذکر است که بسیاری از مشکلات ذکر شده در این مقاله گریبانگیر سایر تحقیقات، بخصوص تحقیقات اجتماعی است. امید است که دست اندرکاران و صاحب ...  بیشتر

224. از سازمان رسمی تا بوروکراسی: مروری نقد مایه از منظر جامعه شناسی بر ادبیات بوروکراسی

ابراهیم پاشا

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 80-100

چکیده
  در این نوشتار با توجه به ادبیات مربوط به بوروکراسی در جامعه شناسی، خاصه با تاکید بر توجه مارکس و وبر در کاربری مفهوم بوروکراسی ، سازمان رسمی و بوروکراسی به مثابه دو پدیده تاریخی مختلف لحاظ شده اند که هر یک تاریخ تولدی مستقل از دیگری دارد. مضافا آن که ما زمانی می توانیم از عقلانیت در سطح خرد صحبت کنیم که ساختارها در سطح کلان موفق به تجربه ...  بیشتر

225. احیای فرهنگ سیاسی پژوهی و جایگاه آن در ایران

احمد گل محمدی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، ، صفحه 81-106

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6819

چکیده
  در سه دهه اخیر که با ارتقاء جایگاه فرهنگ در رشته‌ها و حوزه‌های مطالعاتی مختلف علوم انسانی و اجتماعی ویژگی می‌یابد، رشته علوم سیاسی هم شاهد چنین تحولی بوده است. بارزترین نمود این تحول، احیای فرهنگ سیاسی پژوهی است که در افزایش تأملات نظری و مطالعات تجربی مصداق می‌یابد. بنابراین، تولید داده‌های معتبر، بیشتر درباره فرهنگ سیاسی جوامع ...  بیشتر