دوره و شماره: دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 1-181 
3. عوامل مرتبط در عود بیماری اعتیاد

صفحه 67-85

سید احمد حسینی حاجی بکنده؛ فاطمه جعفری


5. رفاه و گفتمان سازندگی

صفحه 125-161

نعمت الله فاضلی؛ روزبه کردونی