تعداد مقالات: 506
103. ناسیونالیسم قومی و عوامل مرتبط با آن : مطالعه پیمایشی کردهای ایران

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 36-69

10.22054/qjss.2017.7212

امید قادرزاده؛ عباس شفیعی نیا


105. اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های فرایند جنبش انقلابی

دوره 13، شماره 36، زمستان 1385، صفحه 37-75

محمد حسین پناهی


108. بررسی نقش سیاسی روحانیت در دوره رضاشاه

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjss.2018.16451.1415

محمدعثمان حسین بر؛ عبدالرسول حسنی فر


112. ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی

دوره 10، شماره 22، تابستان 1382، صفحه 39-68

محمد شیخی


114. موانع فرهنگی تحزب در ایران (دوره اول تحزب)

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 39-71

10.22054/qjss.2007.5329

مرتضی سالمی قمصری


116. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران» - محمدحسین پناهی منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


118. نظریه و روش در تحقیقات کیفی

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 41-69

سعید ذکایی


120. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 41-74

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی


121. چالش‌های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشگاه‌های سراسری شهر تهران

دوره 26، شماره 84، بهار 1398، صفحه 41-67

10.22054/qjss.2019.44811.2139

نجمه گودرزی؛ فاطمه قاسم پور؛ سید مهدی اعتمادی فرد


122. حافظه و دین در ایران؛ تحولات و چشم‌اندازها

دوره 26، شماره 86، پاییز 1398، صفحه 41-77

10.22054/qjss.2020.41186.2094

محمد رسولی؛ نعمت الله فاضلی


125. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

دوره 10، شماره 23، پاییز 1382، صفحه 43-93

محمدرضا رسولی