کلیدواژه‌ها = اینترنت
تعداد مقالات: 5
1. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران» - محمدحسین پناهی منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72، بهار 1395، صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی


5. ارتباطات دور و توسعه ملی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 173-211

داور زارعیان