کلیدواژه‌ها = انقلاب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 89-115

فریبا شایگان


2. انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 223-262

محمد حسین پناهی


3. بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 43-73

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار