دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فراتحلیل مطالعات ناظر به رابطه دین‌داری و سلامت اجتماعی در ایران (موردمطالعه: پژوهش‌های داخلی 1389 – 1399)

محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ فاطمه حامی کارگر؛ آزاد امیدوار

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2022.60213.2379

چکیده
  پژوهش‌های مختلفی در مورد رابطه دین‌داری و سلامت اجتماعی به انجام رسیده که نتایج متفاوتی در پی داشته است، به‌گونه‌ای که دامنه تغییر اندازه اثرهای به‌دست‌آمده از این مطالعات بسیار زیاد است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج این پژوهش‌ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل می‌باشد. برمبنای نمونه‌گیری هدفمند نوزده پژوهش واجد شرایط ...  بیشتر

پیوند اجتماعی و گرایش به رفتارهای نابهنجار دانش آموزان

فیروز راد؛ نیر رستمی

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 177-214

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7211

چکیده
  گرایش به رفتارهای نابهنجار از سوی دانش‌آموزان، ازجمله مشکلات عمده‌ای است که زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بعدی به شمار می‌رود. انجام چنین رفتارهایی، همچون دیگر مسائل اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی رخ می‌دهد که ضعف پیوند اجتماعی(پیوند با مدرسه و خانواده) یکی از همین عوامل مهم محسوب می‌گردد. مسلماً دانش‌آموزان و نوجوانان ...  بیشتر