نویسنده = عذرا جارالهی
تعداد مقالات: 5
2. چگونگی مشارکت زنان ایرانی در تصمیم گیری ها

دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 203-223

عذرا جارالهی


4. تاریخچه اشتغال زن در ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 249-267

عذرا جارالهی