کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 13-37

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی


5. انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 223-262

محمد حسین پناهی


6. انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 263-325

فرهاد درویشی