نویسنده = هزارجریبی، جعفر
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.22054/qjss.2020.35382.1922

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی


3. تحلیل رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی و اجتماعی

دوره 19، شماره 59، زمستان 1391، صفحه 42-90

10.22054/qjss.2013.6882

جعفر هزارجریبی؛ اسدالله مهری


5. بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط

دوره 17، شماره 50، پاییز 1389، صفحه 63-90

10.22054/qjss.2010.6812

جعفر هزارجریبی