کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 10
1. واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.22054/qjss.2020.35382.1922

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی


2. مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب در زلزله

دوره 27، شماره 88، بهار 1399، صفحه 217-251

10.22054/qjss.2020.44907.2134

مینو سلیمی؛ احمد نادری


6. انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (1285-1287)

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 159-189

10.22054/qjss.2017.19493.1501

محمد بیطرفان؛ سهراب یزدانی؛ حسین مفتخری؛ حجت فلاح توتکار


9. نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 35-56

محمود کتابی؛ وحید قاسمی


10. اشتغال زنان و نقش تعاونی ها

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 151-178

ژاله شادی طلب