نویسنده = ابوتراب طالبی
تعداد مقالات: 5
4. مسئولیت‌پذیری اجتماعی جوانان

دوره 19، شماره 59، زمستان 1391، صفحه 216-249

10.22054/qjss.2013.6886

ابوتراب طالبی؛ یوسف خوشبین


5. بازنمایی "دیگری فرودست" در رمان‌های دوره پهلوی اول

دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 131-171

10.22054/qjss.2012.888

ابوتراب طالبی؛ مریم ناظری