دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه بین میزان بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و فرهنگ سیاسی

محمدحسین پناهی؛ علی علی‌آبادی

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 71-107

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.59622.2365

چکیده
  این پژوهشِ پیمایشی باهدف بررسی رابطه بین میزان بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و فرهنگ سیاسی انجام شد. بدین منظور، با مرور پژوهش‌ها و نظریه‌های مرتبط با موضوع، فرضیه‌های پژوهش از چارچوب نظری استخراج و شاخص‌های سنجش فرهنگ سیاسی ‌ساخته شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها و آزمون تجربی فرضیه‌ها، پس از طراحی پرسشنامه توسط پژوهشگر، 410 نفر ...  بیشتر

راهبردهای مشارکت سیاسی در میان فعالان زن، معلم، دانشجو و کارگر

محمد حسین پناهی؛ آتنا کامل قالیباف

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 113-156

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.53810.2267

چکیده
  در این پژوهش به بررسی راهبرد مشارکت سیاسی در میان کنشگران چهار حوزه معلمی، دانشجویی، زنان و کارگری پرداختیم. سؤال محوری این است که کنشگران چه راهبرد‍هایی را برای دستیابی به مطالباتشان در بستر نظام سیاسی موجود در پیش می‍گیرند. بدین منظور از نظریات دموکراتیک‍سازی و انعطاف‍پذیری اقتدارگرایی سود بردیم. برای جمع‌آوری داده‍های ...  بیشتر

«مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران»

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72 ، خرداد 1395، ، صفحه 39-76

https://doi.org/10.22054/qjss.2016.5412

چکیده
  در دوران معاصر اینترنت نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی و روابط انسان‌ها یافته است. بخشی از این تأثیرات به قلمروی زندگی زناشویی معطوف است. در این پژوهش کوشیده­ایم مهم‌ترین عرصه‌ها و ابعاد تأثیرگذاری اینترنت بر روابط همسران در تحقیقات پیشین را مورد واکاوی قرار دهیم. حدود چهل پژوهش که از 1995 تاکنون به موضوع اینترنت و روابط همسران مرتبط ...  بیشتر

انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

محمد حسین پناهی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، ، صفحه 223-262

چکیده
  بعضی انقلابات، آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در کشوری که در آن واقع شدهاند و در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهان می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیر و بزرگ، آثار زیادی در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی داشته است. یکی از نتایج جهانی انقلاب اسلامی، آثار علمی آن در رشته های علوم سیاسی و اجتماعی، خاصه در نظریه ...  بیشتر

رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی

اردشیر انتظاری؛ محمد حسین پناهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، ، صفحه 91-132

چکیده
  گرایش به گروه های مرجع غیربومی، از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار داشته است. این مقاله برمبنای پژوهشی استکه طی آن تلاش شده است بر اساس نظریه گروه مراجع مرتن، رابطه متغیر «تصور باز بودن ساختاری» با گرایش به گروههای مرجع غیربومی، بررسی شود. این پژوهش باراهبرد پیمایش مقایسهای مجازی - واقعی در ...  بیشتر

اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی

محمد حسین پناهی؛ فریبا شایگان

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 73-108

چکیده
  اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت ازروند نزولی اعتماد سیاسی در ایران از اول انقلاب تا کنون دارد. از جمله عوامل مؤثر براعتماد سیاسی که در تئوریهای جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریهپردازان سرمایه اجتماعی بر آن تأکید شده، دین است. این عامل در کشور ایران که حکومت دینی برقرار است و دخالت دین در سیاست ...  بیشتر

اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های فرایند جنبش انقلابی

محمد حسین پناهی

دوره 13، شماره 36 ، اسفند 1385، ، صفحه 37-75

چکیده
  هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا وقوع انقلاب اسلامی و مطالعه آن به وسیله صاحب نظران انقلاب، دگرگونی قابل توجهی در نظریه های مربوط به فرایندجنبش انقلابی ایجاد کرده است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، که در حوزه جامعهشناسی علم است، از نظریه مرتون و به ویژه توماس کوهن درباره تغییر و تحول دانشعلمی بهره گرفته شده و این فرضیه مطرح ...  بیشتر

تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

محمد حسین پناهی؛ اسماعیل عالی زاده

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، ، صفحه 89-131

چکیده
  مسئله مشارکت سیاسی مسئله ای است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جایگاه خاصی برخوردار شده است، به نحوی که برخی از سطوح آن، به ویژه رفتار رای دهی، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسی قرار دارد و تبلیغات سیاسی گسترده ای برای آن صورت می پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی جامعه ...  بیشتر

مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس ششم باشعارهای انقلاب اسلامی “

محمد حسین پناهی

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 1-45

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این پرسش است که آیا شعارهای مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، در راستای شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های آن بوده است یا خیر؟ و در صورت خیر، اختلاف آن ها در چیست؟ به علاوه، آیا گرایش به اصلاحات در این نخبگان سیاسی و مردم نشان دهنده درخواست آنان برای تحقق شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی ...  بیشتر

بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

محمد حسین پناهی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 63-84

چکیده
  یکی از منابع مهم برای مطالعه انقلابات، شعارهای آن هاست. این منبع در مورد انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گسترده ای است که تاکنودن مورد مطالعه جدی جامعه شناختی قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی اهداف و زمینه های وقوع انقلاب اسلامی براساس شعارهای آن است. برای این کار ابتدا روش جمع آوری و جداسازی شعارهای انقلاب اسلامی توضیح داده شده ...  بیشتر