نویسنده = فرشاد مومنی
تعداد مقالات: 3
2. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی


3. دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، بهار 1391، صفحه 117-166

10.22054/qjss.2012.895

علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی