تعداد مقالات: 519
26. فاصله قومی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 10، شماره 24، زمستان 1382، صفحه 1-36

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده


29. شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن

دوره 11، شماره 27، پاییز 1383، صفحه 1-41

محمد حسین پناهی


30. برای پدر علوم ارتباطات ایران

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 1-6

مهدی محسنیان راد


32. بازار پیام و آینده ارتباطاتمیانفرهنگی

دوره 12، شماره 31، پاییز 1384، صفحه 1-37

مهدی محسنیان راد


34. تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

دوره 14، شماره 37، بهار 1386، صفحه 1-38

محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد


35. بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن

دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 1-29

محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده


36. بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 1-26

ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده


38. از تبیین تاضد تبیین: چالشها و تحول مفهوم بندی یک انقلاب

دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 1-12

احمد گل محمدی


39. شناخت نظریه برنامه ریزی و گونه های آن

دوره 16، شماره 44، بهار 1388، صفحه 1-47

پرویز اجلالی


42. رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری

دوره 12، شماره 32، زمستان 1384، صفحه 1-37

محمد سعید ذکایی؛ پیام روشنفکر


43. گشایش های نظری در مطالعات جامعه شناختی دین

دوره 15، شماره 40، بهار 1387، صفحه 1-139

علیرضا شجاعی زند


44. کارآفرینی و اخلاق اسلامی

دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 1-35

جعفر هزار جریبی


49. «مخاطبان در متن» در سه کتاب مقدس

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 1-43

10.22054/qjss.2011.6826

مهدی محسنیان راد