نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رادیو نقش مهمی‌در نحوه نمایش افراد و گروه‌های مختلف دارد. در این تحقیق 11 ساعت و 37 دقیقه از 6قسمت از برنامه "جمعه ایرانی" بررسی شد تا به سه سؤال پاسخ داده شود. ویژگی‌های انتسابی افراد، در برنامه جمعه ایرانی چگونه نشان داده می‌شود؟ بازنمایی ویژگی‌های انتسابی در مورد اقلیت‌ها به چه صورت است؟ آیا از اقلیت‌ها، کلیشه‌های رایج در مورد آن‌ها ترسیم می‌شود، یا واقعیت‌های موجود در زندگی آن‌ها؟. روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی از نوع نشانه شناسی است. طبق نتایج تحقیق، این برنامه در بازنمایی‌های خود، بی طرفانه عمل نمی‌کند و خواسته یا ناخواسته به برخی گروه‌ها توجه بیشتر و به برخی بی توجه است و بازنمایی اقلیت‌ها بیشتر مبتنی بر کلیشه‌های رایج است تا واقعیت‌های موجود زندگی آن‌ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

View the alleged features of the program "Friday Iran" Radio Iran

نویسنده [English]

  • azam dehsufiani