نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یادداشت مترجم جنبش های دینی سال های اخیر در آسیا، آفریقا و اروپای شرقی، بویژه در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی سابق، سبب شده است که بار دیگر جامعه شناسی دینی و یکی از نخستین پژوهش های مربوط بدان، یعنی اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری " اثر ماکس وبر (۱۹۲۰ - ۱۸۶۴) مورد توجه و تفحص خاصی قرار گیرد. در آغاز قرن حاضر به هنگامی که مارکسیست های جهانی، به رهبری بلشویک های روسی، تمام تطورات و تحولات اجتماعی را تنها زائیده زیربنای اقتصادی" می پنداشتند و معنویات و اخلاقیات جوامع را ناشی از ماکیات می انگاشتند ماکس وبر، بزرگ جامعه شناس آلمانی، بر علیه این تک سو نگری به مقابله برخاست و با انتشار نتیجه تحقیقات دینی خود مدعی شد که معنویات ذهنی، یعنی پندار و کردار اخلاقی نهفته در دین، نیز می تواند بانی پیدایش و بالیدگی رژیمهای اقتصادی یا مادیات (همراه با سایر عوامل) باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critiqueof Weberis Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

نویسنده [English]

  • davar sheykhavandi

چکیده [English]

The fall of socialist regimes in the East of Europe and the crnystification of Marxism in the world brought Max Weber's "Protestant thic and the Spirit of Capitalism". once again, to the public attention. "Club France Loisir," a well known French publisher, presented in )90, the above mentioned work of Max Weber in French to the world of rancophile. Jacques Le Goff, a distinguished French scholar and an eminent .presentative of "Nouvelle Histoirc", worte a critical introduction to the