نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

واره نوعی تعاون سنتی کهن و زنانه بر پایه مبادله « شیر با شیر» می باشد. مبادله و تعویض یک کالا با کالایی از همان نوع و با همان درجه از مرغوبیت در بین اقوام ابتدایی نیز دیده شده اما آن معاوضه به خاطر مسائل اقتصادی انجام نمی شده است. مالینوسکی در باره مبادله سیب زمینی هندی بین بومیان جزایر «تروبریاند» در ملانزی می نویسد. هر خانواده تنها قسمتی از تولید سیب زمینی هندی خود را در داخلی خانواده مصرف می کند و در حدود نیمی از آن را که ضمناً شامل درشت ترین سیب زمینی هاست، به خانواده های دیگر هدید می کند و متقابلاً تقریباً همان مقدار از بهترین سبب زمینی های خانواده های دیگر را دریافت می دارد. این مبادله که از نقطه نظر اقتصادی بیهوده به نظر میرسد، در واقع در تثبیت و تحکیم مجموع روابط اجتماعی کمک میکند». مالینوس کی در مطالعه جالب دیگری که به داد و ستد «کولا» اختصاص داده، بار دیگر به وضوح نشان داده است که این مبادله با ارضاء فوری نیازهای اولیه هیچگونه رابطه مستقیمی ندارد. داد و ستد کولا که بین گروه های ساکن جزایر کوچیک شرق گینه نو رواج دارد، عبارت است از مبادله پاره ای اموال تشریفاتی، تنها هدف این مبادله، تثبیبت و تحکیم روابطی است که میان این جوامع کوچک و مستقل که از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند وجود دارد. در این نوع خاص از مبادله، افراد هر جامعه هدایایی به صورت دستبندهای ساخته شده از صدف سفید به افراد جامعه دیگر می دهند. و متقابلا گردن بندهای ساخته شدم از صدف ها قرمز هدیه می گیرند و این مبادله به صورت دور تسلسلی مرتباً تکرار می شود» گفتنی است که این گونه مبادلات تنها مخصوص جوامع ابتدائی نیست، بلکه در برخی جوامع صنعتی و پیچیده نیز قابل رؤیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Clause" or a traditional cooperative and of the persistence of old women in Iran

نویسنده [English]

  • morteza farhadi