نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

چکیده
دامداران روستای زواردشت همه ساله همانند دیگر روستا‌های الموت پس از عید نوروز چوپانان را انتخاب می‌کنند. چوپانان دام‌ها را پس از تحویل، به سمت چراگاهی که معمولاً از روستاهای همجوار برای مدت یک ماهاجاره کرده‌اند به حرکت در می‌آورند، آنگاه بر اساس یک برنامه زمان بندی شده به سمت ارتفاعات روستا کوچ خود را آغاز می‌کنند و در مکان‌های از پیش تعیین شده مستقر می‌شوند. طی مدت  اقامتشان در اطراقگاه‌ها با استفاده از دانش و شناختی که در زمینه گیاهان منطقه مورد نظر دارند، جهت بهره‌برداری بهینه، مراتع را تقسیم بندی می‌کنند. این دانش به آنها اجازه می‌دهد تا زمان کوچ بعدی، علوفه به‌اندازه کافی در اختیار دام‌ها  قرارگیرد و شیرشان کاهش پیدا نکند و منافعشان تهدید نشود. این مقاله با استفاده از دانش روستاییان به شناخت و شناساندن بخش کوچکی از گیاهان منطقه پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Botanical knowledge of Local Plants among Animal Farmers of Zavardasht in Alamut

نویسنده [English]

  • Nasrollah Asgari

چکیده [English]

Nasrollah Asgari
Date of Receive: 2013/5/10
Date of Accept: 2013/9/9

Abstract:
As a part of a long tradition, animal farmers of Zavardasht village in Alamut identify their prospective shepherds a few days after the New Year celebration. Shepherds proceed to move the herd towards pasture lands which are rented from neighboring villages. This migratory move towards the highlands follows a pre-planned timetable. For the period of their stay the shepherds use their knowledge of local plants to divide the pasture into grazing zones based on the vegetation of each region. This zone allocation is way to optimize the yield of milk as a result. This paper reports on native knowledge of shepherds about small portion of plants and vegetation of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pasture land
  • animal husbandry
  • native knowledge
  • Zavardasht village
  • Alamut
  • Qazvin
منابع
- امیراحمدی، بهرام. (1368)، «محیط زیست و کوچ نشینی»، فصلنامه عشایر، ذخایر انقلاب، شماره 7.
- شاه حسینی، علیرضا. (1380)، «دانش‌های بومی‌ عشایر استان سمنان در زمینه بهره‌برداری، احیاء و حفاظت از مراتع»، فصلنامه عشایر، ذخایر انقلاب، شماره 29و30.
- صفی نژاد، جواد. (1368)، «عشایر مرکزی ایران»، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
- عمادی، محمدحسین؛ عباسی، اسفندیار. 1378. «حکمت دیرین در عصر نوین»، تهران: وزارت جهاد سازندگی مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی.
- عباسی، اسفندیار. (1381)، «توسعه مردم شناسی و مردم شناسی توسعه پژوهش و کاربرد دانش بومی‌ در توسعه پایدار»، نمایه پژوهش، شماره 11و12.  
- عمادی، محمدحسین. (1381)، «دانش بومی‌ جزیی از ثروت فرهنگی و میراث اندیشه جامعه ماست»، نمایه پژوهش، شماره 11و12.
- فرهادی، مرتضی. (1381)، «مردم نگاری دانش‌ها و فن‌آوری سنتی «نان شب» مردم نگاری ایران»، نمایه پژوهش، شماره 11و 12.
- فرهادی، مرتضی. (1386)، «نوبر نارس گیاه مردم شناسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 34و35.
- مشیری، سیدرحیم. (1372)، «جغرافیای کوچ نشینی»، تهران: سمت.
 
مصاحبه شوندگان
 نصراله یونسی؛ قاسم مظفری؛ امیر خاک‌پور؛ مهرداد عنایتی.