دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جمعیت شناسی
بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

فرزاد قربانی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی؛ زینب محمدی زاده

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.25319.1634

چکیده
  در چند دهه­ گذشته، میانگین سن ازدواج به‌صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر می‌رسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن ایده‌آل ازدواج افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده‌اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین‌کننده‌های شکاف سن واقعی و سن ایده‌آل ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. ...  بیشتر

جمعیت شناسی
روند و الگوی تک فرزندی در ایران

جواد شجاعی؛ امیر عرفانی

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 89-105

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.38397.2012

چکیده
  از پیامدهای استمرار میزان باروری زیر سطح جایگزین، شیوع خانواده‌های تک‌فرزند است که اطلاعات دقیق علمی درباره میزان شیوع و روند تغییرات آن در ایران موجود نیست. هدف این مقاله برآورد و توصیف دقیق میزان، تحولات و الگوی سنی تک‌فرزندی در ایران بین سال‌های 2000 تا 2016 است. برای این منظور داده‌های دو پیمایش باروری تهران (2009 , 2014), سه پیمایش ملی ...  بیشتر