کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه ی اخیر در ایران

دوره 27، شماره 90، پاییز 1399، صفحه 135-160

10.22054/qjss.2021.58134.2343

رابعه علی؛ سعیده امینی؛ احمد غیاثوند


3. چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

دوره 27، شماره 90، پاییز 1399، صفحه 195-230

10.22054/qjss.2021.59741.2370

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ


5. معنویت‏گرایی نوین به مثابه گفتمان

دوره 20، شماره 62، پاییز 1392، صفحه 213-252

10.22054/qjss.2013.6770

ابوتراب طالبی