موضوعات = جمعیت شناسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2019.25319.1634

فرزاد قربانی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی؛ زینب محمدی زاده


2. روند و الگوی تک فرزندی در ایران

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 89-105

10.22054/qjss.2019.38397.2012

جواد شجاعی؛ امیر عرفانی