نویسنده = کرانی، سارا
تعداد مقالات: 1
1. انگ خوردگیِ سکونت‌گاه غیر رسمیِ نوکان در کرمانشاه

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjss.2019.33748.1857

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری؛ سارا کرانی