نویسنده = صادقی فسایی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. فهم خانه داری در بستر نقشهای جنسیتی : مطالعه کیفی در شهر تهران

دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 1-31

10.22054/qjss.2016.7204

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی