نویسنده = قربانی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

دوره 26، شماره 85، تابستان 1398، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2019.25319.1634

فرزاد قربانی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی؛ زینب محمدی زاده